Montel Logo

    Välj önskat språk:

  • * Turkiska utgåva av Montel-Foreks kräver separat teståtkomst eller prenumeration.

Ljus

Technical maintenance

All Montel services are currently unavailable due to planned technical maintenance.

SvK: Sverige närmar sig reell risk för effektbrist

Electricity

01 Jun 2023 13:48

01 Jun 2023 13:48

(Montel) Inom några år kommer underskottet i den svenska effektbalansen under en topplasttimme vara så stort att den sannolikt inte kommer att kunna tillgodoses med import. Det visar Svenska Kraftnäts senaste kraftbalansrapport. 

”I 67 procent av de 245 simuleringarna som gjorts för vintern 2026/2027 uppstår någon effektbrist, där medelvärdet är 690 MW. För det värsta av de 245 simulerade åren uppstår effektbrist under 89 timmar, med ett medelvärde på 892 MW”, skriver Svenska Kraftnät i rapporten.

 

Systemoperatören hänvisar till att elförbrukningen väntas stiga kraftigt kommande fyra vintrar, medan den tillgängliga produktionen under topplasten inte ökar i samma utsträckning. 

 

”Skälet är att en stor andel av den nya elproduktionen består av vindkraft med relativ låg tillgänglighet under topplasttimmen. I vintras var den 21 procent och vintern dess för innan 22 procent”, skriver Svenska Kraftnät.

 

Under nästa vinter bedöms underskottet vid en topplasttimme till -1.400 MW, vilket var i linje med föregående vinter, även om effektbalansen försämrats marginellt i södra Sverige. Men därefter sjunker balansen från -2.800 MW vintern 2024/2025 till -8.700 MW vintern 2026/2027. Vid en så kallad 10-årsvinter försämras kraftbalansen från -4.100 MW till -10.300 MW under samma period. 

 

”Resultaten för kommande vintrar indikerar att det finns en låg, men inte obefintlig, risk att import och inhemsk produktion är otillräckligt för Sveriges effektbehov vid vissa tidpunkter. För vintrarna 2025/2026 och 2026/27 ökar risken för effektbrist påtagligt”, skriver systemoperatören. 

 

Svenska Kraftnät betonar dock att inga antaganden har gjorts kring ökad användarflexibilitet, vilket på sikt skulle kunna minska effekttoppen under topplasttimmen och därmed förbättra effektbalansen.

 

Stöd för kapacitetsmekanism

Systemoperatören skriver vidare att resultaten ger stöd för någon typ av kapacitetsmekanism även efter år 2025, när effektreserven enligt plan ska avvecklas. 

 

”Enligt nuvarande prognoser kommer Sverige vintern 2026/2027 inte att kunna efterleva den nuvarande tillförlitlighetsnormen om en timme per år. Det skulle motivera att Sverige fortsatt ska kunna ha en effektreserv eller en kapacitetsmekanism.”

 

Under föregående vinter inträffade topplasttimmen den 16 december, kl. 9-10 och uppgick till 23.900 MWh/h, vilket var 1.700 MW lägre än vintern dess för innan. Topplasten inträffade samtidigt som två kärnkraftsblock var ur drift samtidigt. 

 

”Att inte effektbrist inträffade, med två reaktorer ur drift, förklaras av en ovanligt låg elförbrukning”, skriver Svenska Kraftnät.

 

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel använder cookies för att förbättra denna webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.