Montel Logo

    Välj önskat språk:

  • * Turkiska utgåva av Montel-Foreks kräver separat teståtkomst eller prenumeration.

Ljus

Technical maintenance

All Montel services are currently unavailable due to planned technical maintenance.

Turn Energy siktar på att ha 1,5 GW solkraft i drift år 2028

Electricity

11 May 2023 12:52

Montel article image

Foto: Pixabay

11 May 2023 12:52

(Montel) Solkraftsbolaget Turn Energy, tidigare HP Solartech, har som målsättning att driftsätta solkraftsparker motsvarande 1,5 GW till år 2028, uppger bolagets vd Kenny Fogel till Montel.  

Det var i november förra året som Turn Energy, tog in 2 miljarder kronor från franska investmentbolaget Omnes Capital i form av nyemission och lån.  

 

Pengarna togs in i och med bolagets beslut att ställa om från att sälja solpaneler till privatpersoner, i och med kraftig konkurrens och minskande marginaler, till att i stället satsa på etableringen av storskaliga solkraftsparker i Sverige. 

 

– Solparksutbyggnaden i Sverige har släpat jämfört med länder såsom Danmark och Tyskland. Sedan har vi varit väldigt duktiga på vind och vatten så behovet har kanske inte fullt ut funnits, säger Kenny Fogel och fortsätter: 

 

– Men nu givet de nya elprisprognoserna och hur mycket elförsörjningen behöver öka i Sverige, kommer behovet att bygga ut förnybar energi öka och det behöver gå kvickt. Solkraft är ett av de snabbaste och mest kostnadseffektiva sätten att genera energi.  

 

Vidare tillägger han att solkraft i Sverige nu har bevisat att det kan generera bra avkastning, både för projektörer och ägare.  

 

– Man får ihop hela kedjan just nu, speciellt med de prisnivåerna som man kan teckna via PPA:er och det skapar en relativt riskfri och god avkastningen.  

 

Det nuvarande ränteläget har dock ökat den ekonomiska risken något, även om intresset fortsatt är stort hos investerare som ser solkraft som en mer långsiktig investering och tillfälligt höga räntor har därför inte så stor inverkan på kalkylen.  

 

Stockholm allt intressantare

I och med Turn Energys omställning av solkraftsparksaffären så sattes det upp höga mål. Bolaget siktar på att bli en av Sveriges största solkraftsaktörer och stå för 10-15 procent av all solkraft som produceras i landet till år 2028.  

 

– Så för 2028 så är målet att ha 1,5 gigawatt i operation. Utbyggnadstakten till dess blir en successiv årlig upptrappning, säger han och tillägger att första enskilda projektet över 100 MW förhoppningsvis driftsätts i 2026. 

 

För närvarande är deras projektportfölj jämnt fördelad mellan SE3 och SE4 men detta kan komma att förändras i framtiden, menar Kenny Fogel.  

 

– Tittar man på priskurvorna börjar SE3 och SE4 komma närmare varandra. Sedan är frågan om det blir långvarigt eller bara är en tillfällighet, säger han och fortsätter: 

 

– Men jag tror absolut att SE3 kommer vara något som vi kanske kommer sikta lite hårdare på. Det kommer finnas ett stort behov av energi just i den region, då det är mycket folk som bor där och mycket företag finns. 

 

Han tillägger även att bolaget tittat på alternativen för den nya elområdesindelningen som kommer år 2025. Specifikt skulle det vara intressant att hitta platser för projekt inom ett potentiellt framtida Storstockholm område, som riskerar att bli Sveriges nya högprisområde, uppger Kenny Fogel. 

 

Solkraft säljs till premie

Att sälja produktionen via PPA:er är också något som blir allt lättare, enligt Kenny Fogel. Detta både i och med att marknaden för avtalen växer och marknadsaktörer därav är mer villiga att prissätta PPA:erna samt att förbrukare är mer intresserade att ha sol som en del av sin energimix, än vindkraft. 

 

– Vår upplevelse är att [om en förbrukare] har 100 procent vind så kanske de inte vill marknadsföra just det, utan säger då bara 100 procent förnybart. Har du 100 procent sol dock, då är du mer angelägen om att faktiskt marknadsföra att du har just sol och inte bara förnybart, säger Kenny Fogel. 

 

Vid säljandet av solkraft kan bolag därav ta mer av en premie än för till exempel vindkraft, menar han.

 

På frågan om vilka orosmoln som finns på horisonten, vilket skulle kunna stoppa bolaget från att uppnå sitt mål om 1,5 GW, svarar han: 

 

– Finns kapaciteten i de områden man behöver vara och vill vara i? Det verkar svårt för folk att ge prognoser på vad nätet klarar och det är ett orosmoln, säger han och tillägger: 

 

–  Sedan är utbyggnaden också beroende på det hur mycket elbehovet faktiskt går upp i Sverige. Det är avhängt att ett visst antal industrisatsningar blir av och det är inte givet att de faktiskt blir till. Det kan förändra spelplanen. 

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel använder cookies för att förbättra denna webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.