Montel Logo

    Välj önskat språk:

  • * Turkiska utgåva av Montel-Foreks kräver separat teståtkomst eller prenumeration.

Ljus

Technical maintenance

All Montel services are currently unavailable due to planned technical maintenance.

Exportstopp skulle sänka svenska elpriser med 10-15 öre/kWh

Elkraft

02 May 2023 10:48

Foto: Visma UK/Shutterstock.com

Foto: Visma UK/Shutterstock.com

Stockholm

02 May 2023 10:48

(Montel) Om Sverige helt stoppar utbytet av el med utlandet så skulle de genomsnittliga elpriserna på kort sikt minska signifikant, framgår av en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. Men analysen slår fast att Sverige på sikt skulle förlora på en sådan åtgärd.

”Ett stopp för all utrikeshandel med el medför betydligt lägre priser (i storleksordningen 10–15 öre per kWh jämfört med referensfallet), uttryckt som årsgenomsnitt. Däremot kan elpriserna vid exportbegränsningar bli högre under de delar av året när det är hög belastning, till exempel under kalla vinterdagar”, skriver ESO i rapporten och hänvisar till genomförda modellberäkningar.
 
Bakgrunden är att de senaste årens höga elpriser har lett till förslag om att strypa den svenska elexporten för att de inhemska priserna ska kunna sänkas. Ett annat förslag är att införa en modell med olika prissättning för den inhemska elen och den el som exporteras, exempelvis Vänsterpartiets "Sverigepriser". 
 
Rapporten har analyserat hur ett exportstopp skulle påverka elmarknaden. 
 
”Utrikeshandeln med el kan begränsas på olika sätt. I princip skulle regeringen kunna beordra Svenska Kraftnät att inte upplåta kapacitet på utlandsförbindelserna. Ett annat sätt är att på något sätt reglera fram skilda priser för svenska kunder och utländska kunder”, skriver ESO.
 
Olämplig metod
Även om det skulle leda till lägre priser kommande år, så är slutsatsen att en sådan metod är olämplig. Nackdelarna är minskad försörjningstrygghet, ökade klimatutsläpp samt minskade incitament att investera i ny kraftproduktion i Sverige, vilket på sikt skulle hota elektrifieringen av industrier och transporter. 
 
”Om Sverige – hypotetiskt – skulle välja att bli helt självförsörjande på el så skulle det innebära att vi själva skulle behöva bygga upp den inhemska produktions- och överföringskapacitet som krävs för att upprätthålla elförsörjningen under varje timme på dygnet och året, vilket skulle ställa krav på avsevärda investeringar i kraftverk och överföringsledningar” skriver ESO.
 
I rapporten konstateras vidare att det finns en risk att ett politiskt beslut om ett exportstopp skulle strida mot EU-reglerna. 
 
”Vår analys visar att det finns betydande legala hinder för att införa mer varaktiga begränsningar”, skriver ESO.
 
I rapporten har ESO även analyserat priseffekten om Sverige skulle fortsätta utbytet på nuvarande utlandsförbindelser, men inte ta några nya förbindelser i drift. 

Enligt analysen skulle en sådan åtgärd sänka elpriset med i snitt 1-2 öre/kWh. 
 
”Till syvende och sist är avvägningen mellan frihandelns fördelar och värdet av en ökad nationell självförsörjning en politisk fråga.”

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel använder cookies för att förbättra denna webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.