Montel Logo

    Välj önskat språk:

  • * Turkiska utgåva av Montel-Foreks kräver separat teståtkomst eller prenumeration.

Ljus

Technical maintenance

All Montel services are currently unavailable due to planned technical maintenance.

Solkraften ökar 50 procent i år men står inför utmaningar

ElkraftFörnybart

30 Nov 2022 14:10

Foto: Svea Solar

Foto: Svea Solar

Stockholm

30 Nov 2022 14:10

(Montel) Svensk solkraft väntas ha en marknadstillväxt med 50 procent under 2022, visar en prognos från Becquerel Sweden. Samtidigt står kraftslagets fortsatta kraftiga tillväxt inför utmaningar kommande åren.

– Vår prognos är att vi i 2022 kommer accelerera jämfört med 2021 års mer modest marknadstillväxt, motsvarande minst 50 procent ökning jämfört med föregående år, säger Amelia Oller Westerberg, solkraftsanalytiker på Becquerel.

Hon klargör att en 50 procents ökning av solkraftens installerade effekten motsvarar ett tillskott på runt 750 MW, från de 1.606 MW som var driftsatta i slutet av 2021. Sveriges totala installerade effekt blir därmed knappt 2,4 GW vid kommande årsskiftet. 

En inbromsande faktor till utbyggnadstakten av solcellsanläggningar kommer efter att marknaden bland annat hållits tillbaka av komponentbrist de senaste åren, trots högt intresse.

– Problemet med höga priser för material från Kina ser ut att lätta något. Men det är nu istället brist av material och komponenter på grund av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Där ser vi ännu inte några lindringar, säger Amelia Oller Westerberg och pekar att det geopolitiska läget innebär stor osäkerhet om framtiden.

Tillstånd är en ”knäckfråga”
Vidare pekar hon på att den väntade recessionen nästa år kan komma att ha effekter på utbyggnadstakten några år fram i tiden. Samtidigt har storskaliga solkraftanläggningar mött på problem med tillstånd. 

– Tillståndsprocesserna kommer sannolikt vara en stor knäckfråga för svenska solcellsmarkanden. Det finns en stor pipeline av storskaliga projekt men ändå ges förhållandevis få tillstånd, säger Amelia Oller Westerberg.

Solkraftsmarknaden har hitintills dominerats av småskaliga anläggningar där 50 procent av Sveriges installerade effekt utgjordes av anläggningar mindre än 20 kW i slutet av 2021, medan endast 8 procent utgjordes av anläggningar större än 1 MW. 

– Under kommande år förväntar vi oss dock att se storskaliga segmentet vinna marknadsandelar, även om det fortfarande endast kommer utgöra en andel på 15-20 procent. Men i takt med att parkerna blir större, över 100 MW, blir ju varje park ett större tillskott i statistiken, säger hon. 

Trots att flertalet faktorer bidrar till osäkerhet för utvecklingen är Amelia Oller Westerberg optimistisk över svenska marknadens framtid. 

– Vi tror att svenska solcellsmarknaden är mycket motståndskraftig i och med att vi ser det stora intresset år efter år som bara ökar. Men det är så många faktorer som kommer in i analysen för 2023 som vi inte riktigt vill sia om i nuläget.

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel använder cookies för att förbättra denna webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.