Montel Logo

    Välj önskat språk:

  • * Turkiska utgåva av Montel-Foreks kräver separat teståtkomst eller prenumeration.

Ljus

Technical maintainance

Montel Online is currently unavailable due to technical maintenance.

Ovako: Energipolitiken handlar mer om låsningar än lösningar

ElkraftFörnybartPolitik

14 Dec 2021 13:48

Foto: Rabbalshede Kraft

Foto: Rabbalshede Kraft

Stockholm

14 Dec 2021 13:48

(Montel) Stålföretaget Ovako yttrar oro över hur energipolitiken blir alltmer polariserad kring frågan om utbyggnad av den havsbaserad vindkraften i södra Sverige. Samtidigt är industriaktörer överens om att snabbare utbyggnad av förnybara kraftslag i södra Sverige är nödvändig för att deras behov ska kunna mötas.

Bakgrunden är att Liberalerna och det nya konservativa blocket i högre grad har blivit samstämmiga i sin kritik mot utbyggnaden av vindkraft, speciellt i södra Sverige. Av dessa partier har Moderaterna tidigare varit de som yrkat på en medelväg för att Sverige ska satsa på ”alla relevanta energislag”.

Trots denna hållning har lokala Moderater stoppat vindkraftsprojekt motsvarande drygt 55,7 TWh, enligt siffror som Aftonbladet sammanställt.

Göran Nyström, chef för marknadsföring och teknologi på Ovako, menar att det bolaget behöver för att genomföra en klimatomställning av sina anläggningar – varav flera ligger i södra Sverige – är fossilfri el med låg produktionskostnad som kan uppföras snabbt. De kommande åren är det vindkraften som möter de kriterierna, inte kärnkraften, framhåller han. 

Han uttrycker därmed en oro över den till synes allt mer polariserad debatten kring kraftslaget.

”Sverige har i en internationell jämförelse goda förutsättningar att öka elproduktionen i den takt som behövs men vi ser med oro på att energipolitiken handlar mer om låsningar än om lösningar”, skriver han och fortsätter:

”Utbyggnaden av elproduktionen måste starta nu – och politiken måste samlas för att undanröja hinder för ny elproduktion. Allt som försenar oss påverkar både industriell nytta och miljönytta i ett kritiskt skede.”

Vill inte delta i politiska konflikter

Både Volvo Cars, som planerar uppföra en batteripark i södra Sverige, samt Holmen instämmer med Ovako.

– Fokus bör ligga på en utbyggnad av förnybar elektricitet, eftersom både tidsaspekten och kostnaden per producerad MWh talar för dessa elektricitetsslag, skriver Gustaf Sjöholm, pressansvarig på Volvo Cars Sverige. 

Fredrik Nordqvist, vd för Holmen Energi, har tidigare uppgett att det är just kostnaden för ny kärnkraft som gör bolaget tveksam att det kan möta behoven i södra Sverige.

– Att bygga nya reaktorer är vad jag förstår väldigt dyrt. För mig är det viktigt att kraftproduktionen ska konkurrera på marknadsmässiga grunder. Det som är billigast är det som ska byggas och där verkar inte ny kärnkraft vara idag, sa han i en tidigare intervju med Montel.

Olle Schubert, vd för den politiska konsulten New Republic, menade tidigare i november att näringslivet som är beroende av ökad elproduktion i söder borde delta i debatten för att kontra det negativa narrativet kring havsbaserad vindkraft. Göran Nyström uppger dock att Ovako inte vill lägga sig i politiska konflikter:

”Vi och andra industrier ger oss ogärna in i politiska ställningskrig – men vi är gärna tydliga med att vi kommer att behöva mycket mer fossilfri el med konkurrenskraftig produktionskostnad i en nära framtid”, skriver han och tillägger:

”Vi utgår från att politiker, på alla nivåer, inser att tidsfaktorn är viktig – och att vi måste jobba med det vi har och det vi vet idag.”
 

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel använder cookies för att förbättra denna webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.