Montel Logo

    Välj önskat språk:

  • * Turkiska utgåva av Montel-Foreks kräver separat teståtkomst eller prenumeration.

Ljus

TECHNICAL DIFFICULTIES

Login to Montel Online is currently not available. We apologize for the inconvenience and are working to solve the problem.

Tvärtstopp för svenska vindkraftsinvesteringar

ElkraftFörnybart

20 Oct 2021 08:41

Foto: Anders Westergren/Svevind

Foto: Anders Westergren/Svevind

Stockholm

20 Oct 2021 08:41

(Montel) Inga nya investeringar i svenska vindkraftsprojekt gjordes under det tredje kvartalet 2021, visar statistik från Svensk Vindenergi. Ökande osäkerhet på energimarknaderna är en sannolik förklaring enligt branschorganisationen. 

I Q3 2019 togs investeringsbeslut motsvarande 686 MW, som föll till 186 MW under Q3 i fjol och 0 MW under perioden i år.

– Många faktorer samverkar just nu. Svårigheter att binda elpriset på långa avtal tillsammans med osäkerheter kring kompetensförsörjning och framtida kostnader för turbiner gör det svårt för både köpare och säljare att stänga affärer, säger Daniel Kulin, ansvarig för marknadsfrågor och statistik på Svensk Vindenergi.

Han tillägger att prisökningar på terminsmarknaden för el och epads också haft en inverkan, liksom covid-pandemin. 

Trots att investeringarna stannat upp så har det hittills i år investerats nästan 15 miljarder kronor i vindkraft. Samtidigt är vindkraftsprojekt motsvarande 2 GW för närvarande ute till försäljning. Det motsvarar den genomsnittliga årliga utbyggnaden de senaste 4 åren, enligt branschorganisationen.

Så långt i år har 2.220 MW vindkraft tagits i drift, motsvarande 7,2 TWh produktion och Svensk Vindenergis prognos visar att endast små volymer kommer att driftsättas under resten av året, vilket är en minskning med 500 MW jämfört med den föregående prognosen. Den tappade kapaciteten förväntar sig branschorganisationen komma in under 2022 och 2023 istället.

12,3 GW
Enligt prognosen kommer kapaciteten under helåret 2021 att öka från 10 GW i januari till 12,3 GW i slutet av december, motsvarande en ökning av normalårsproduktionen från 26,3 TWh till 33,4 TWh. 

– 6-8 TWh tillväxt per år är där vi behöver ligga för att vi ska täcka de framtida behoven, sa vd Daniel Badman under Vind 2021-konferensen på onsdagen. 

Därför är han oroad över att investeringarna stoppat upp.

– Vi ser också en oroande trend för tillståndsprocesser som tar för lång tid och att bara 50 procent tar sig förbi den kommunala tillstyrkan (vetot). Sedan är det bara ytterligare 40 procent som klarar sig förbi miljöprövningen. Det är den stora utmaningen, sa Daniel Badman.

Trots orosmolnen så behåller Svensk Vindenergis sin prognos på att Sverige ska nå drygt 49 TWh vindkraftsproduktion år 2024. 
 

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel använder cookies för att förbättra denna webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.