Montel Logo

    Välj önskat språk:

  • * Turkiska utgåva av Montel-Foreks kräver separat teståtkomst eller prenumeration.

Ljus

TECHNICAL DIFFICULTIES

Login to Montel Online is currently not available. We apologize for the inconvenience and are working to solve the problem.

Bixia: Elpriset kvar på runt 40 EUR/MWh till 2035

Elkraft

12 Jul 2021 05:14

Foto: Bo Dahlin

Foto: Bo Dahlin

Stockholm

12 Jul 2021 05:14

(Montel) Bixia förväntar sig att det nordiska elpriset i genomsnitt ska ligga kvar på nivåer runt 40 EUR/MWh fram till år 2035, då priserna börjar falla till följd av en kraftig utbyggnad av förnybar produktion. Det visar bolagets senaste långtidsprognos.

Prisfallet kommer trots att Bixia förväntar sig att den nordiska elförbrukningen stiger med 25 procent under perioden motsvarande 94 TWh. Förklaringen är att prognosen visar att elproduktionen ska stiga med ännu mer, med 150 TWh.

Huvuddelen av produktionsökningen väntas på 2030-talet.

– Under nästa tioårsperiod räknar vi med en produktionsökning med cirka 110 TWh, även i den prognosen står den svenska vindkraften för den största ökningen. Men även Norge, Finland och Danmark räknar med en kraftig ökning av vindkraft, både land- och havsbaserad där den senare antas få sitt stora genombrott framåt nästa decennieskiften, säger analytiker Johan Sigvardsson och fortsätter: 

– Den kraftigt ökade elproduktionen i Norden gör det nödvändigt med nya ledningar mot omvärlden om inte Norden ska översvämmas med el.

Från 2025 räknar Bixia med en export på mellan 40 och 50 TWh ett normalår och efter 2030 förväntar sig bolaget att fler ledningar byggs, vilket skapar en ökad priskoppling till Kontinenten.

Fler kablar och mer intermittent produktion gör att Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet men också mellan dygnen. 

– All utveckling till trots kommer det vara den hydrologiska nulägesbilden som styr priset i Norden. Vi har de senaste tre åren sett ytterligheter åt båda håll med torrår och våtår, säger Johan Sigvardsson.
 

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel använder cookies för att förbättra denna webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.