Montel Logo

    Välj önskat språk:

  • * Turkiska utgåva av Montel-Foreks kräver separat teståtkomst eller prenumeration.

Ljus

TECHNICAL DIFFICULTIES

Login to Montel Online is currently not available. We apologize for the inconvenience and are working to solve the problem.

Spoten i norra Sverige stiger på ökad kontroll

ElkraftFörnybart

08 Jul 2021 12:27

Foto: Jämtkraft

Foto: Jämtkraft

Stockholm

08 Jul 2021 12:27

(Montel) Spotpriserna i norra Sverige har haft en stigande utveckling de senaste dagarna till följd av låg vindkraftsproduktion och en minskad tillrinning till magasinen. 

För fredag snittar elpriset mellan 76-77 EUR/MWh i hela Sverige.

Det kan jämföras med snittet så långt i juli månad där SE1 legat på 48,36 EUR/MWh, SE2 på 51,14 EUR/MWh, SE3 på 60,27 EUR/MWh och SE4 på 84,12 EUR/MWh.

 – Det är en väldigt intressant utveckling som vi ser. Dagtid så har vattenkraftsproducenterna i Sverige producerat mot flaskhalsen i överföringskapaciteten till SE3 under en längre tid, vilket ger ett lägre pris. Men nu är kontrollen så pass god att vi ser en priskoppling, säger Eylert Ellefsen, analytiker på Energy Quantified.

Hans prognos är att vid normal vind och nederbörd så har producenterna i SE1 och SE2 goda chanser att undgå flaskhalsar och fortsätta priskoppla mot SE3 resten av sommaren, ända fram till vecka 41.

– Det bör också vara producenternas strategi, säger han och fortsätter:

– Jag hade förväntat mig att det skulle dröja ytterligare 1-2 veckor innan detta skedde. Att det sker redan nu tyder på att tillrinningen är ännu lägre än förväntat.

Svårt bedöma systempriset
Eylert Ellefsen förväntar sig att prisområden i norra och mellersta Norge ska följa efter och även de priskoppla mot SE3 kommande veckor, men att det är svårt att bedöma hur systempriset kommer att påverkas.

– Det är i mångt och mycket NO2 [i södra Norge] som är det viktigaste prisområdet för systempriset, men det är inte omöjligt att vi där får se en närmare koppling mot Tyskland. Att NO2 ska kunna hålla ett pris runt 60 EUR/MWh i juli, tror jag inte är någon omöjlighet med de prognoser på fortsatt låg vindkraftsproduktion som vi ser, säger Eylert Ellefsen.

Energy Quantifieds analys visar att det hydrologiska underskottet i Norden uppgår till 6,50 TWh som ska växa till knappt 9 TWh kommande två veckor. Samtidigt ska tillrinningen till magasinen ligga på 78 procent av normalen. 

Andra analytiker delar bilden av att kontrollen hos vattenkraftsproducenterna är god. Ole Tom Djupskås på Refinitiv uppgav tidigare i veckan att deras prognos visar att magasinsnivån sannolikt ska nå en maximal fyllnadsgrad på 70-75 procent i höst, jämfört med normalen på cirka 84 procent. 

Juli-kontraktet omsätts på torsdagen till 54,50 EUR/MWh, upp 2,50 euro från onsdagens stängningskurs. 
 

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel använder cookies för att förbättra denna webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.