Montel Logo

    Välj önskat språk:

  • * Turkiska utgåva av Montel-Foreks kräver separat teståtkomst eller prenumeration.

Ljus

Technical maintainance

Montel Online is currently unavailable due to technical maintenance.

IEA: Vi börjar se LCOE under 35 öre/kWh för svensk solkraft

ElkraftFörnybart

16 Apr 2021 07:48

Foto: Diyana Dimitrova, Shutterstock.com

Foto: Diyana Dimitrova, Shutterstock.com

Stockholm

16 Apr 2021 07:48

(Montel) Kostnadsutvecklingen för solkraften fortsätter att falla och det är nu möjligt att bygga stora solcellsparker i Sverige med LCOE (Levelized Cost Of Electricity) kring 30-35 EUR/MWh, uppger Johan Lindahl, ledamot i IEA:s solcellsprogram, i en intervju med Montel. 

– En sammanställning av sex större parker i Sverige som vi genomförde 2019-2020 visade att LCOE för produktionen hade ett snitt på strax över 40 öre/kWh. Det ligger högre än spotpriserna men inte så mycket högre. Nu har vi indikationer på att det blivit ännu billigare, ner mot 30-35 öre/KWh, säger han. 
 
Det kan jämföras med de genomsnittliga spotpriserna i SE3 och SE4 som legat på 43,59 EUR/MWh respektive 47,63 EUR/MWh så långt i år. 
 
Johan Lindahl lägger till att solkraftens förnybarhet gör att företag därtill ofta är beredda att betala en premie för mervärdet som det skapar genom ett PPA-upplägg. 
 
– Jag upplever intresset för att köpa el från solcellsparker som stort och det är nu möjligt att bygga kommersiella anläggningar helt utan stöd, säger han. 
 
Johan Lindahl pekar på att teknikutvecklingen och storskalsfördelarna fortsätter att pressa ner kostnaderna för kraftslaget, som nu i många delar av världen är det billigaste att bygga. 
 
– Det krävs allt mindre material och energi för att tillverka modulerna, samtidigt som kostnaden för kiselkomponenterna minskar och verkningsgraden ökar. Därtill ser banker solkraft som en lågriskinvestering som gör att man kan låna till låga kostnader, säger han.
 
Milstolpe passerad
Under 2020 installerades 400 MW solkraft i Sverige, vilket innebar att milstolpen 1 GW installerad effekt passerades. Johan Lindahl förväntar sig att utbyggnadstakten ska fortsätta att öka under 2021 och han ser det som sannolikt att den installerade effekten nått 2 GW inom två år. 
 
– Statistiken för utbyggnaden samlas in årsvis. Men de signaler jag får från installatörer är att marknaden tagit fart efter nedgången under andra halvan av fjolåret, som berodde på det vakuum som uppstod när Sverige bytte stödsystem för villaägarna. 
 
Det var 15 januari som Sverige införde en skattereduktion på 15 procent för privatpersoner som installerade solceller, vilket ersatte investeringsstödet på 20 procent.  
 
Även om avdraget är en 25-procentig sänkning jämfört med investeringsstödet så bedömer Johan Lindahl att det kommer att öka intresset för solceller.
 
– Det är betydligt enklare med skatteavdrag. Kunderna får reduktionen direkt på fakturan. Därmed slipper man väntetiden på upp till två år, samt osäkerheten för att medlen till investeringsbidraget ska ta slut. Dessutom är marknaden nu inte begränsad av det statliga budgettaket som investeringsbidraget innebar. 
 
Vill fasa ut subventioner
Johan Lindahl ser inget behov för nya stöd eller subventioner för solkraften. Tvärtom, tycker han att marknaden nu även är mogen att långsamt börja fasa ut subventionen på 60 öre/kWh i skattereduktion, som privatpersoner får när de matar ut sin produktion på nätet. 
 
– Den subventionen är egentligen ganska problematisk eftersom den förstör affärsmodellen för batterier. Det är inte lönsamt att investera i batterier så länge man får 60 öre/kWh extra för den el som man säljer till sitt energibolag, säger han. 
 
Däremot hade han gärna sett att det även i Sverige vore tillåtet för fastighetsägare att dra växel- eller likströmskablar inom olika fastigheter för att koppla ihop separata byggnadskroppar. Han pekar på att Schweiz fått goda synergier vid nybyggnationer efter att man infört en sådan reform.
 
– Då skulle fastighetsägaren kunna hantera obalanser mycket längre ner i systemet och optimera styrningen inom sin fastighet mer effektivt än idag. Gränsen för när detta ska vara tillåtet borde gå inom de egna fastigheterna. 
 
Höga spotpriser på sommaren
En utveckling som gynnar de storskaliga anläggningarna är enligt Johan Lindahl trenden med höga spotpriser i södra Sverige även under sommarperioden, då solkraften producerar som mest. Torråret 2018 snittade spotpriset i SE4 på 55,85 EUR/MWh i augusti månad och även under priskollapsen 2020 var augustipriset i elområdet högt, 40,41 EUR/MWh. 
 
– Det har helt klart haft en styrande effekt för intresset för större solcellsparker. I Sverige har vi högst solinstrålning vid kusterna i södra Sverige där vi också sett de högsta elpriserna. Dessutom har solkraftens produktionsprofil en god matchning med spotprisvariationerna på dygnsbasis, säger han. 
 

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel använder cookies för att förbättra denna webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.