Montel Logo

    Välj önskat språk:

  • * Turkiska utgåva av Montel-Foreks kräver separat teståtkomst eller prenumeration.

Ljus

TECHNICAL DIFFICULTIES

Login to Montel Online is currently not available. We apologize for the inconvenience and are working to solve the problem.

Avbryter effekthöjning av Forsmark 1

Elkraft

27 Mar 2020 06:58

Foto: Vattenfall

Foto: Vattenfall

Stockholm

27 Mar 2020 06:58

(Montel) Forsmark har beslutat att inte genomföra den uppgradering av reaktor 1 från 986 MW till 1.110 MW som planerades vid  underhållsstoppet år 2021, bekräftar kärnkraftsoperatören för Montel.

Bolaget hänvisar till att Svenska Kraftnät motsatt sig effekthöjningen, eftersom det skulle påverka driftssäkerheten i elsystemet negativt - en bild som Forsmark inte delat. I januari gav Förvaltningsrätten stöd till Svenska Kraftnäts linje.

”Med utgångspunkt från utfallet i Förvaltningsrätten och Svenska Kraftnäts ställningstagande, i kombination med eventuella tillkommande anläggningsåtgärder, gör vi i dag bedömningen att ett införande år 2021 inte är rimligt”, skriver kommunikationschef Josef Nylén till Montel.

Han tillägger att det kan bli aktuellt att genomföra effekthöjningen vid ett senare tillfälle, men att ingen tidpunkt är beslutad. 

Någon planerad effekthöjning vid Forsmarks övriga två reaktorer föreligger inte.

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel använder cookies för att förbättra denna webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.