Montel Logo

    Velg ønsket språk:

  • * Tyrkisk utgave av Montel-Foreks krever separat prøvetilgang eller abonnement.

Lys

TECHNICAL DIFFICULTIES

Login to Montel Online is currently not available. We apologize for the inconvenience and are working to solve the problem.

Nasdaq kredittsjekket ikke Aas på 11 måneder

Kraft

27 Sept 2018 14:19

Foto: Pexels

Foto: Pexels

27 Sept 2018 14:19

(Montel) Nasdaq medgir torsdag at clearinghuset sist foretok en kontroll av Einar Aas' finansielle situasjon i oktober 2017, nesten ett helt år før han ble tvangssolgt den 10. september.

«Den siste gjennomgangen av det relevante clearingmedlemmets finansielle situasjon ble utført i oktober 2017, da de siste offisielle data ble publisert av norske skattemyndigheter», skriver clearinghuset i en melding som ble sendt ut torsdag ettermiddag.

Ifølge Nasdaqs regler må privatpersoner som handler direkte på børs med eget clearingmedlemskap ha minimum 70 millioner euro, tilsvarende 665 millioner kroner, i likvide midler.

Som tidligere kjent, gikk Aas i mislighold overfor clearinghuset da han mandag 10. september overførte sine siste 350 millioner kroner for å dekke inn et intradag marginkrav. Denne overføringen var ikke tilstrekkelig til å dekke marginkravet, fremgår det av torsdagens redegjørelse, og dermed ble Aas umiddelbart erklært å være i mislighold.

Flere børsmedlemmer har etter at Einar Aas påførte oppgjørssentralens misligholdsfond et tap på 1,1 milliard kroner, kommet med krav om at børsen redegjør for sin praksis med å tillate privatpersoner clearingmedlemsskap.

– Det som nå er viktig er at Nasdaq inndriver mest mulig av dette tapet, og at systemene for oppfølging av en enkeltaktørs eksponering blir gjennomgått. Det er viktig at Nasdaq ser på rutinene for likvidering av misligholdte porteføljer, slik at vi får et enda mer robust system fremover, enn det det ha vært til nå. Men systemet holdt, sa Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen til Montel onsdag. (Se egen sak)

I torsdagens redegjørelse kommenterer ikke Nasdaq sine rutiner for kontroll av likviditet ytterligere, men henviser til den kommende gjennomgangen som skal foretas av konsulentene i selskapet Oliver Wyman. Det er ikke kjent når denne gjennomgangen skal sluttføres.

– Redusert over to uker
I skrivet torsdag forteller også Nasdaq for første gang noe om hvordan Aas selv arbeidet med posisjonen sin forut for misligholdet.

«Posisjonene var relativt stabile forut for misligholdet, men nettoeksponeringen på posisjonene ble gradvis redusert over to uker frem mot misligholdet», skriver Nasdaq.

Børsen opplyser videre at Aas satt med både tyske futures og forwards på tidspunktet han gikk i mislighold, men avviser samtidig å opplyse om hvor stor andel av markedet, såkalt «open interest», Aas hadde. Dermed er det fremdeles uklart hvor stor Aas var i markedet.

Nasdaq svarer heller ikke på hvorvidt endringene i posisjonsgrenser som Finanstilsynet foretok den 1. juli, da grensen for enkelte av kraftderivatene som Aas satt i ble økt med 43 prosent, er relevante for saken. (Se relatert sak).

To auksjoner, ett bud
Da Einar Aas ble erklært å være i mislighold, ble rutinene for håndtering av misligholdte porteføljer iverksatt, og børsen inviterte flere børsmedlemmer til å by på porteføljen.
 
I skrivet torsdag fremgår det at det ble avholdt to auksjoner, og at børsen først i andre runde solgte til det beste enkeltbudet:

«Mellom tirsdag morgen og onsdag kveld var det en pågående prosess for å stenge porteføljen i clearingkontoen, inkludert to forsøk på å selge porteføljen gjennom auksjon. Porteføljen ble stengt onsdag kveld etter at den andre auksjonsprosessen resulterte i det beste budet», skriver clearinghuset.

Dermed bekrefter børsen at auksjonen resulterte i at ett bud ble akseptert, noe som tilsier at det var én kjøper. Børsen har tidligere ikke ønsket å kommentere hvor mange kjøpere det var til porteføljen.

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel bruker informasjonskapsler for å forbedre dette nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt godtar du bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler og vår personvernpolicy.