Montel Logo

    Velg ønsket språk:

  • * Tyrkisk utgave av Montel-Foreks krever separat prøvetilgang eller abonnement.

Lys

Technical maintenance

All Montel services are currently unavailable due to planned technical maintenance.

Vil lempe på reglene for lokal vind- og solkraft

Kraft

25 May 2023 06:37

Foto: Montel

Foto: Montel

Oslo

25 May 2023 06:37

(Montel) Regjeringen foreslår å forenkle og effektivisere konsesjonsbehandlingen for lokal sol- og vindkraftproduksjon, samme dag som Stortinget skal behandle et liknende forslag fra MDG.

Regjeringen vil legge frem en lovendring som åpner for å vurdere om mindre sol- og vindkraftanlegg på industri- og næringsområder, og som i dag er konsesjonspliktige, kan få fritak fra konsesjonsplikt.

I en slik ordning vil NVE vurdere om det er spesielle hensyn som tilsier at anlegget likevel bør konsesjonsbehandles, eller om søknaden kan behandles av kommunen etter plan- og bygningsloven.

Vindkraftverk på land er i dag konsesjonspliktig dersom anlegget har mer enn fem turbiner eller en installert effekt over 1 MW.

Samtidig er det i dag spenningsnivået som avgjør om bakkemontert solkraft er konsesjonspliktig. Det fører til at anlegg med like fysiske dimensjoner ikke nødvendigvis blir behandlet likt.

Regjeringen mener at dette er uhensiktsmessig og vil nå starte arbeidet med å tydeliggjøre grensen for konsesjonsplikt for solkraft. En effektgrense på 1 MW kan være naturlig, men det skal også vurderes om grensen kan settes høyere.

– Med dette grepet kan vi få lokal energiproduksjon raskere på plass, samtidig som vi vil frigjøre ressurser hos NVE til bruk på større og mer krevende saker. En slik endring vil gi kommunene økt myndighet og bedre mulighet til å se forbruk og produksjon i sammenheng ved regulering av nye nærings- og industriområder, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

– Rar timing
Ifølge Aftenposten kommer initiativet fra regjeringen bare timer før Stortingets energi- og miljøkomité skal behandle et likelydende forslag fra MDG, som ligger an til å få flertall i Stortinget.

Rasmus Hansson fra MDG er en av forslagsstillerne om en nærenergireform. Han syns det er fint at regjeringen er enig i retningen, men er undrende til regjeringens timing.

– Det er jo mulig å spørre seg om regjeringen har fått opp farten på grunn av forslaget vårt, men det viktigste er at vi får en ny retning på nærenergi. Jeg håper også at dette kan gjøre at man slipper debatten om å bygge ut vernede vassdrag, sier Hansson til Aftenposten.

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel bruker informasjonskapsler for å forbedre dette nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt godtar du bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler og vår personvernpolicy.