Montel Logo

    Velg ønsket språk:

  • * Tyrkisk utgave av Montel-Foreks krever separat prøvetilgang eller abonnement.

Lys

Technical maintainance

Montel Online is currently unavailable due to technical maintenance.

Kraftsituasjonen i Sør-Norge nedgraderes til normal

KraftFornybartVær

23 Nov 2022 12:13

Foto: Agder Energi

Foto: Agder Energi

Oslo

23 Nov 2022 12:13

(Montel) Sannsynligheten for en anstrengt kraftsituasjon i Sør-Norge gjennom kommende vinter er redusert, melder Statnett.

Selskapet har dermed endret vurderingen av energisituasjonen i prisområdene NO1, NO2 og NO5 fra «stram» til «normal,» kommer det frem i en pressemelding.

Årsaken er mye nedbør, lav kraftproduksjon, redusert forbruk og tilstrekkelig import både fra andre land og fra de nordlige delene av Norge, skriver selskapet.

– Den store mengden nedbør gjennom høsten har sammen med tilstrekkelig import, redusert forbruk og lav kraftproduksjon fra vannmagasinene bidratt til en bedret situasjon for denne vinteren. Det er fremdeles viktig å understreke alvoret i den store usikkerheten vi ser i det europeiske energimarkedet, også opp mot neste vinter, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Magasinfyllingen i Sør-Norge var svært lav ved inngangen til høsten, men de siste syv ukene har den steget med 22,1 prosentpoeng. Det tilsvarer 12,7 TWh og har bidratt til at magasinfyllingen nå er over medianen for budområdene NO1 og NO5 og bare 2 TWh under medianen samlet for Sør-Norge, ifølge Statnett.

Fortsatt stor usikkerhet
 – Vi ser at rapporteringsordningen har hatt effekt og at kraftprodusentene sparer vann. Det er viktig og bidrar til energisikkerhet gjennom vinteren. Det er også god fyllingsgrad i europeiske gasslagre, og vi er derfor noe mindre bekymret for importsituasjonen nå. Samtidig vet vi at det er stor usikkerhet knyttet til gasstilgangen foran neste vår og vinter. Vi vil derfor følge situasjonen tett sammen med energimyndighetene også videre framover, understreker Tonne.

Ordningen med rapportering av magasindisponering fra kraftprodusentene vil fortsette, og Statnett vil i tillegg til importsituasjonen fortløpende vurdere snømengder i fjellet og hvordan dette påvirker magasinfyllingen mot våren og sommeren.

– Det er fortsatt viktig at kraftprodusentene disponerer vannet i magasinene med aktsomhet og tar inn over seg den økte risikoen fram mot neste vinter. Vannet må disponeres opp mot snøsmelting og faren for vårflom, samtidig som det er behov for økt kraftproduksjon inn mot de kaldere månedene. Det er fortsatt usikre tider, og et felles løft for å sikre energiforsyningen over tid krever godt samarbeid, sier Statnett-sjefen.

Statnett presenterte i slutten av september mulige tiltak for en svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS-tiltak). Selv om det nå er redusert sannsynlighet for en slik situasjon denne vinteren, vil Statnett fortsette arbeidet med å utvikle tiltakene og vurdere nytten av disse i ulike situasjoner. 

Nedgang i fyllingsgraden
Fyllingsgraden i norske vannkraftmagasiner falt med 1,4 prosentpoeng til 78,2 prosent forrige uke. Det er første gang siden uke 38 at fyllingsgraden minker. Samlet er det nå 4,8 prosentpoeng mer vann i magasinene enn på samme i tid i fjor, men det er 1,4 prosentpoeng mindre vann enn medianverdien for årene 2000-2019, ifølge tall fra NVE.

Tonne sa tidligere i november at Statnett åpnet for å holde kraftsituasjoen definert som "stram" gjennom hele 2023, men at dette var gjenstand for en løpende vurdering. 

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel bruker informasjonskapsler for å forbedre dette nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt godtar du bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler og vår personvernpolicy.