Montel Logo

    Velg ønsket språk:

  • * Tyrkisk utgave av Montel-Foreks krever separat prøvetilgang eller abonnement.

Lys

Technical maintainance

Montel Online is currently unavailable due to technical maintenance.

NVE: Elektrifisering av Melkøya krever ny kraftledning

Kraft

22 Sept 2022 11:43

Foto: Helge Hansen/Equinor

Foto: Helge Hansen/Equinor

Oslo

22 Sept 2022 11:43

(Montel) Det er nødvendig å bygge en ny kraftledning mellom Skaidi og Hammerfest i Finnmark, dersom Olje- og energidepartementet (OED) gir tillatelse til elektrifisering av Melkøya og Wisting, ifølge NVE. 

– Dersom Melkøya og Wisting skal elektrifiseres, er vår vurdering at det er nødvendig å bygge en ny ledning for å få fraktet nok kraft til anleggene, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE i en pressemelding.

Statnett fikk i 2012 konsesjon til å bygge en ny kraftledning mellom Skaidi og Hammerfest i Finnmark, som ble påklaget. 

OED opprettholdt i 2015 NVEs vedtak for strekningen Balsfjord-Skaidi, men avventet klagebehandlingen for Skaidi-Hammerfest fordi begrunnelsen for ledningen i utgangspunktet var utvidelse av petroleumsanlegget på Melkøya.

Klagebehandlingen har blitt tatt opp igjen av departementet ettersom Equinor nå ønsker å elektrifisere gasskraftverket på Melkøya og Wisting-feltet. I den forbindelse har NVE behandlet en oppdatert konsekvensutredning for kraftledningen.

– Dersom petroleumsanleggene skal få kraft fra land, anbefaler NVE at Olje- og energidepartementet gir Statnett tillatelse til å bygge en ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi-Hammerfest, utvide Skaidi transformatorstasjon og bygge nye Hyggevatn transformatorstasjon, sier Nordberg.

Ledningen vil bli rundt 54 kilometer lang.

Økte virkninger for reindrift
NVE vurderer at det ikke er fremkommet vesentlig ny informasjon som påvirker de vurderingene direktoratet gjorde da ledningen fikk konsesjon i 2012. 

Et unntak er reindrift hvor virkningene har blitt større, ettersom det er et økende press på arealene som reindriftsnæringen bruker, ifølge Norberg. Det er derfor foreslått avbøtende tiltak.

– NVE anbefaler at Olje- og energidepartementet vurderer ulempene anleggene vil medføre opp mot samfunnsnytten av elektrifiseringen, når elektrifiseringsspørsmålet skal behandles, sier Nordberg.

Elektrifisering av Equinors LNG-anlegg på Melkøya, tre nye kompresjonstrinn og elektrifisering av Wisting-feltet kan øke kraftetterspørselen i Hammerfest fra rundt 150 MW i dag til opp mot 800 MW i 2040, ifølge Statnett. 

Det er foreløpig et flertall på Stortinget for å elektrifisere gasskraftanlegget på LNG-anlegget på Melkøya. 

Equinor forventer å ta endelig investeringsbeslutning for elektrifisering av LNG-anlegget mot slutten av året.
 

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel bruker informasjonskapsler for å forbedre dette nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt godtar du bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler og vår personvernpolicy.