Montel Logo

    Velg ønsket språk:

  • * Tyrkisk utgave av Montel-Foreks krever separat prøvetilgang eller abonnement.

Lys

Technical maintainance

Montel Online is currently unavailable due to technical maintenance.

Nord Pool: Norge trenger færre prisområder

KraftPolitikk

21 Jun 2022 10:00

Foto: Statnett

Foto: Statnett

Oslo

21 Jun 2022 10:00

(Montel) Spotbørsen Nord Pool slenger seg på kritikken mot innføring av nodeprising, og slår fast at Norge bør jobbe for å investere seg ut av flaskehalsene for å få færre prisområder.  

– Større investeringer i det norske nettet vil gjøre det mulig å redusere antall budområder, sier Nord Pools fungerende operative direktør Hans Randen til Montel. 

Norge har per i dag fem prisområder, som ble i sin tid innført for å redusere kostandene til investeringer i nytt nett. 

Nakstad-utvalget, som i forrige uke la frem sin rapport om strømnettet, gikk inn for å øke antallet prisområder i Norge eller innføre nodeprising

Dette fikk Nasdaq-sjefen Georg Aasen til å steile. Han mener grepet vil ramme likviditeten i det finansielle markedet og føre til økte kostnader for sluttbrukeren. 

Oppsplitting i mange prisområder blir av mange krafthandlere pekt på som en viktig årsak til at likviditeten i det nordiske finansielle kraftmarkedet i fjor falt til det laveste nivået på over to tiår.

Høyere kostnader
Nord Pool, som vurderer å starte et finansielt marked for krafthandel, deler Nasdaqs bekymring. 

Flere prisområder øker risikoen for at all prissikring i fremtiden blir bilateral eller nært knyttet til lokal handel i hvert enkelt prisområde, ifølge børsen. 

– En slik utvikling er klart mindre optimal med tanke på sluttbrukerkostnader og kan bidra til å skape en situasjon der noen få aktører i hvert område får økt markedsmakt, sier Randen. 

Enkelte land i Europa, blant annet Storbritannia og Polen, vurderer å innføre et nodeprissystem på sikt, ettersom rask utbygging av fornybar kraft er ventet å føre til større lokale flaskehalser og økte utgifter for nettselskapene. 

Prissimuleringer
Et nodeprissystem består av mange, ofte små prissoner, som gjenspeiler produksjonskostnadene og nettbegrensningene lokalt. Systemet er brukt i noen deler av USA og New Zealand, og har vært den foretrukne modellen til EUs energibyrå Acer de siste årene.  

I 2019 foreslo de nordiske systemoperatørene å splitte Nord-Norge (NO4) i to, samt å skille ut Stockholm som et eget prisområde og fusjonere Midt-Sverige (SE3) og Sør-Sverige (SE4). 

Men i stedet fullførte de tidligere i vår en nodeprissimulering med 2025 som referanseår. 

Resultatene vil inngå i en Acer-studie, som vil se på alternativer til dagens budområder i Europa. Studien starter neste måned, og en beslutning er ventet sommeren 2023 med implementering i 2024. Endringer i budområdene på et felleseuropeisk plan vil derimot trolig tidligst kunne skje i 2025 eller 2026. 

Acer vil ikke komme med en anbefaling om å endre prisområdene i Norge, ettersom Norge ikke har implementert EUs fjerde energimarkedpakke. 

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel bruker informasjonskapsler for å forbedre dette nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt godtar du bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler og vår personvernpolicy.