Montel Logo

    Velg ønsket språk:

  • * Tyrkisk utgave av Montel-Foreks krever separat prøvetilgang eller abonnement.

Lys

Technical maintainance

Montel Online is currently unavailable due to technical maintenance.

NVE-sjefen: Effektunderskudd kan gi svært høye priser

Kraft

19 May 2022 08:00

Foto: Stig Storheil, NVE

Foto: Stig Storheil, NVE

Oslo

19 May 2022 08:00

(Montel) Norge kan styre mot et effektunderskudd på over 5 GW i 2030, noe som kan gi perioder med svært høye kraftpriser. Det krever at man gjør nøye vurderinger i energipolitikken fremover, sier NVE-sjef Kjetil Lund til Montel.

– Denne analysen peker på at vi kan havne i en situasjon der vi får perioder med negativ effektbalanse for Norge. Der har vi ikke vært før. Det vil kunne bidra til at kraftprisene i perioder blir veldig høye, og i verste fall får vi en effektutfordring om det ikke er mulig å få importert tilstrekkelig med kraft, sier Lund.

NVE la i dag frem en rapport som er utarbeidet i samarbeid med Statnett som skisserer at Norge i verste fall kan få perioder med effektunderskudd på 5,3 GW i 2030 i spesielt stramme effektsituasjoner.

NVE-sjefen sier at ved en stram effektsituasjon så kan Norge importere kraft fra utlandet via kabelforbindelsene.

– Det som er verd å ta med i det bildet, er at også resten av Norden og Europa legger om til et mer væravhengig kraftsystem. Da vet vi at det ofte er sammenfall i perioder med stort effektbehov i flere land. Da kan importen fort bli veldig dyr og vi kan få perioder med veldig høye priser.

Lund understreker samtidig at Norge har et veldig godt og velfungerende kraftsystem, og at vi er i en langt bedre situasjon enn de aller fleste andre land, med en fantastisk ressurs i den norske vannkraften, i tillegg til at kraftforsyningen nærmest er utslippsfri.

– Men vi har også utfordringer, og vi må vurdere utformingen av energipolitikken nøye. Vi har tøffe veivalg fremover, sier Lund.

Mulig å sette i verk tiltak
Han fremhever også at selv om Norge ligger an til å gå en skrøpeligere effektbalanse i møte, så er det gode muligheter til å gjøre noe med denne utviklingen.

– Det blir opp til de politiske myndighetene å vurdere, men denne rapporten kan bidra til å kaste lys over det.

Lund ramser opp ulike tiltak som å legge til rette for mest mulig fleksibilitet i forbruket, økt utbygging av regulerbar vannkraft, utvikle fleksibilitetsmarkeder, satse på energieffektivisering, batterier, varmepumper og innføring av effekttariffer alle kan bidra til å bedre situasjonen i årene fremover.

– Vi har en hel meny av ulike tiltak som alle reduserer sannsynligheten for en uheldig utvikling. Og så må vi tenke gjennom om vi skal fase inn mye mer ikke-fleksibelt forbruk, fordi hvis vi får mye mer av det, så får vi mindre frihetsgrader i kraftsystemet.

– Tenker du da for eksempel på bygging av flere store fabrikker og elektrifisering av sokkelen?

– Det er eksempler på forbruk som kan ha nokså lite fleksibilitet. Det er viktig at man rigger dette slik at man beholder mest mulig fleksibilitet. Det er en grense for alt, og hvis du binder opp mye i ikke-fleksibelt forbruk, så vil det forsterke problemene.

Kan gi støtte for pumpekraftverk
– Tror du en strammere effektbalanse kan trigge bygging av pumpekraftverk?

– Det kan være, fordi det isolert sett vil bidra til å styrke effektbalansen. Men dette er et spørsmål som det blir opp til de kommersielle aktørene å vurdere.

– Tror du at vi kommer inn i en situasjon med effektunderskudd?

– Jeg vil ikke spekulere i det nå. Rapporten peker mot 2030, som er noen år til. Det er mange beslutninger som kan og skal tas i politikken frem dit, og også investeringsbeslutninger. Mye av utviklingen kan vi påvirke selv med de valgene vi tar i energipolitikken. Men det blir viktig at politikerne har dette temaet med seg i årene fremover, sier Lund.

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel bruker informasjonskapsler for å forbedre dette nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt godtar du bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler og vår personvernpolicy.