Montel Logo

    Velg ønsket språk:

  • * Tyrkisk utgave av Montel-Foreks krever separat prøvetilgang eller abonnement.

Lys

Technical maintainance

Montel Online is currently unavailable due to technical maintenance.

Regjeringen åpner for nei til elektrifisering av plattformer

Kraft

12 May 2022 10:57

Goliat-plattformen i Barentshavet får strøm fra land. Foto: Vår Energi

Goliat-plattformen i Barentshavet får strøm fra land. Foto: Vår Energi

Oslo

12 May 2022 10:57

(Montel) I revidert nasjonalbudsjett åpner regjeringen for å si nei til elektrifisering av olje- og gassplattformer, mener fagsjef Stig Schjølset i Zero, som legger til at signalet er svært uheldig.

I det reviderte budsjettet heter det blant annet:

«Det skal legges vekt på at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig i fremtiden, og det legges til grunn at Norge fortsatt skal ha overskudd i kraftbalansen. Målet skal ikke medføre en lite effektiv klimapolitikk eller uforholdsmessig dyre tiltak.”

 Videre skriver regjeringen:

«Elektrifiseringsprosjekter på sokkelen vil bli vurdert fra sak til sak, og må ta hensyn til konsekvensene for kraftsystemet og tilgangen på rimelig fornybar kraft for andre næringer og husholdninger.»

– Jeg tenker at dette er et signal om at regjeringen ikke vil elektrifisere sokkelen for enhver pris. Dette gir inntrykk av at det er staten som skal bestemme om den elektrifiseres eller ikke, sier Schjølset til Montel.

– Uheldig
Han viser til at de elektrifiseringsprosjektene som har kommet frem til nå, samt de som per i dag er på tegnebrettet, kommer som initiativ fra olje- og gasselskapene fordi de er lønnsomme. Det skyldes blant annet høye CO2-kvotepriser og den stigende CO2-avgiften på norsk sokkel.

– Dette er uheldig. Det er et signal om at man kan si nei til elektrifiseringsprosjekter, som er lønnsomme for selskapene, hvis hensynet til kraftsituasjonen tilsier det, sier Schjølset.

– Fra Zeros side skulle vi ønske at regjeringen gjorde det motsatte, at de vurderte å pålegge elektrifisering av plattformene ved hjelp av flytende havvind. Kommer det et prosjekt som er i konflikt med kraftsituasjonen på land, så bør oljeselskapene pålegges å bruke havvind etter modell fra Hyvind Tampen, fortsetter han.

– Tror du dette vil føre at det blir færre elektrifiseringsprosjekter i årene fremover?

– Det vil være veldig avhengig av kraftsituasjonen de neste årene. Nå er det et veldig press i kraftmarkedet, men hvis vi får mer nedbør de neste årene, er det ikke sikkert vi trenger å gjøre den prioriteringen, sier fagsjefen.

Elektrifisering av sokkelen har blitt en het politisk potet etter hvert som kraftprisene har skutt i været det siste året. Blant annet har Frp og Rødt flagget hard motstand mot å forsyne olje- og gassplattformer med kraft fra land.

Schjølset fremhever på sin side at det er rimelig at Norge kutter sine utslipp med 55 prosent innen 2030, all den tid Norge faktisk mener alvor om at det er viktig å nå 1,5-gradersmålet.

– Norge har vært en sterk pådriver for at ambisjonen i Parisavtalen må være å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Da er det litt rart at vi ikke klarer å vedta et nasjonalt mål for våre utslippskutt som er i tråd med 1,5-gradersmålet, sier Schjølset.

Heller ikke vindkraftforeningen Norwea er fornøyde med signalene i budsjettet.

– Elektrifisering på sokkelen er et viktig klimatiltak, og det er først og fremst synd at Norge med våre naturressurser har stilt oss slik at gode tiltak må settes opp mot hverandre på grunn av manglende kraftbehov. Å skaffe til veie nok ren og rimelig kraft og tenke kreativt rundt muligheter for elektrifisering av sokkelen må høyt opp på regjeringens agenda, skriver direktør Øistein Schmidt Galaaen i en epost til Montel.

Dropper klimamål
Han peker også på at regjeringen i budsjettet degraderer klimamålet sitt fra Hurdalserklæringen, det vil si å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030 til et «omstillingsmål», samt at de sier eksplisitt at målet fra Hurdal ikke skal meldes inn under Parisavtalen.

Dette betyr at Norge ikke har noe mål for hva norske utslipp skal være i 2030, konstaterer fagsjefen.

Han mener dette betyr at det blir veldig vanskelig å lage et klimabudsjett, som var en annen av regjeringens ambisjoner fra Hurdal.

Det har så langt ikke lykkes Montel å få en kommentar fra klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Det er 16 felt som enten drives med kraft fra land eller hvor dette er vedtatt. Elektrifisering av hele sokkelen vil gi et kraftforbruk på rundt 15 TWh i året, noe som tilsvarer cirka 15 prosent av det årlige norske kraftforbruket.

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel bruker informasjonskapsler for å forbedre dette nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt godtar du bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler og vår personvernpolicy.