Montel Logo

    Velg ønsket språk:

  • * Tyrkisk utgave av Montel-Foreks krever separat prøvetilgang eller abonnement.

Lys

Technical maintainance

Montel Online is currently unavailable due to technical maintenance.

Blastr vil produsere grønt stål (6 TWh) i Nordland

Kraft

10 Mar 2022 12:36

Illustrasjonsfoto: Blastr Green Steel

Illustrasjonsfoto: Blastr Green Steel

Oslo

10 Mar 2022 12:36

(Montel) Det norske selskapet Blastr Green Steel vil etablere grønn stålproduksjon i Sørfold og Fauske kommuner i Nordland, der mesteparten av kraftbehovet etter planen skal hentes fra landbasert vindkraft.

Prosjektet behøver omtrent 6 TWh, tilsvarende 1.150 MW installert effekt, eller halvparten av vindkraftproduksjonen i Norge på 12 TWh i 2021.

– Dette er et industriprosjekt som er veldig kraftkrevende, og en forutsetning for å kunne realisere hele omfanget er egen kraftproduksjon, sier daglig leder Dag Moxnes i Blastr Green Steel til Montel.

Selskapet ble etablert i 2021 og er en del av Vanir Green Industries. Stålverket vil representere et av de største landbaserte industriprosjektene i Norge med investeringer på opp mot 50 milliarder kroner, kommer det frem i en pressemelding fra Bodøregionens Utviklingsselskap.

Blastr Green Steel har mål om å bli en av verdens første storskala produsenter av grønt stål.

Selskapet har i dialog med kommunene utarbeidet et konkret forslag til lokalisering av et integrert stålverk i regionen. Forslaget ble onsdag presentert til kommunestyrene i Fauske og Sørfold.

Moxnes trekker frem at området er valgt fordi det bør være mulig å få til etablering av kraftproduksjon i nærheten av stålfabrikken, i tillegg til at den ligger tett på sentralnettet.

– Vi behøver forutsigbarhet i et langt perspektiv, og det vil være helt umulig å kunne realisere et slikt prosjekt uten at det blir generert mye ny kraft i det området. Kostnadsmessig er det bare landbasert vindkraft som kan levere til de prisene vi behøver.

– Vi ønsker mest mulig egen kraft, men kan ikke gi noen eksakte anslag før vi har diskutert muligheter med aktuelle reindriftsdistrikter om hva som i praksis er mulig i en sameksistens. Vurderinger tyder på at det er veldig gode vindforhold i mulige områder, legger han til. 

Troms Kraft har tidligere advart om at kraftoverskuddet i Nord-Norge vil forsvinne før 2030 på grunn av økt kraftbehov og at det haster å få startet konsesjonsprosessene for landvind igjen.  

Fremgangen til prosjektet vil være avhengig av en avklaring rundt kraftsituasjonen, inklusive mulighet for tilkobling til sentralnettet og konsesjon for ny kraftlinje til den planlagte fabrikken.

Moxnes sier prosessen videre først og fremst er å fortsette dialogen med både reindrift og grunneiere. Han legger til at det er i en tidlig fase, i og med at nyheten først ble sluppet onsdag.

– Viktigst av alt nå er vedtak som kommunestyrene må gjøre om de ønsker videre utredning. Hvis kommunene ønsker oss velkommen til å gjøre utredningene, kan vi komme i gang med konsekvensutredninger for stålverket, sier han.

Prosjektet vil også være avhengig av grønt lys fra kommunene for at Blastr kan sende forhåndsmelding om ny vindkraft til NVE, som ikke åpner for å behandle nye meldinger før til høsten, ifølge Moxnes. Selskapet har allerede meldt inn detaljert behov for nettilknytning til Statnett.

Første trinn i 2027
– Når planlegger dere å ta en investeringsbeslutning?

– Før vi kan gjøre en investeringsbeslutning, må vi ha kommet langt nok i prosjekteringen og konsekvensutredninger. Vi ser ikke noen endelig investeringsbeslutning før tidlig 2024, i beste fall.

Selskapet ser for seg at utbyggingen kan skje i flere trinn. Et første trinn av fabrikken med en mindre effekt vil kunne være etablert tidligst i 2027, ifølge Moxnes.

– Når vil en fullskala fabrikk kunne stå ferdig?

– Det er vanskelig å si. Vi er veldig avhengig av hvilken prioritet vi får, tid før nettilknytning og konsesjon for ny kraftlinje inn til fabrikken blant annet. Men to år fra de nødvendige tillatelser er gitt og spaden kan stikkes i bakken kan vi være oppe og gå med første igangkjøring.

– Det er mye politisk usikkerhet, i og med at det fordrer vindkraft på land. Det både ordførere og vi er veldig klar over, er at vi skal holde beina på bakken og være realistiske, understreker han.

Grønn stålproduksjon er veldig kraftkrevende, og i Sverige kan planer om grønn stålproduksjon føre til et kraftbehov på hele 60-70 TWh innen 2045. 

Statkraft har inngått en intensjonsavtale med Nel om å bygge et elektrolyseanlegg med en kapasitet på 40-50 MW for å levere til grønn stålproduksjon ved Celsa Armeringsstål ved Mo Industripark. Freyr har planer om en batterifabrikk i Mo i Rana, som fullt utbygd kan bruke opp mot 3 TWh strøm årlig. 
 

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel bruker informasjonskapsler for å forbedre dette nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt godtar du bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler og vår personvernpolicy.