Montel Logo

    Velg ønsket språk:

  • * Tyrkisk utgave av Montel-Foreks krever separat prøvetilgang eller abonnement.

Lys

TECHNICAL DIFFICULTIES

Login to Montel Online is currently not available. We apologize for the inconvenience and are working to solve the problem.

Nye kabler gir prishopp i Sør-Norge

Kraft

13 Apr 2021 08:07

Foto: Statnett

Foto: Statnett

Oslo

13 Apr 2021 08:07

(Montel) Den nye Nordlink-kabelen til Tyskland og den kommende Englands-kabelen har gitt vannkraftprodusentene klare incentiver til å spare på vannet, noe som har gitt et markant kraftprisløft i Sør-Norge.

– Det er helt opplagt at de som disponerer store magasiner i Sør-Norge har ganske høye forventinger til kraftprisene til høsten. Det er naturlig å tenke at dette i stor grad er knyttet til oppstarten av NSL-kabelen til England, sier sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo til Montel.

– Områdeprisene i Sør-Norge er litt ekstra høye nå på grunn av en kald vår, men det underliggende nivået er helt klart knyttet til NSL-kabelen (1,4 GW), og Nordlink-kabelen også, fortsetter han.

Så langt i år har Østlandet (NO1) hatt en snittpris på 46,20 EUR/MWh, mens Sørlandet (NO2) har fulgt hakk i hel på 44,46 EUR/MWh. Dette er over systemprisen som så langt har snittet på 40,51 EUR/MWh, og bare 3-4 euro under de tradisjonelle høyprisområdene SE4 i Sør-Sverige og DK2 på Sjælland.

Til sammenlikning har Nord-Norge (NO4) vært billigst i Norden med en snittpris på 32,08 EUR/MWh

Ser man bare på april er det Østlandet (NO1) som har hatt de høyeste kraftprisene i hele Norden med en snittpris 37,96 EUR/MWh, mens Nord-Norge og Nord-Sverige har ligget på rundt 19 EUR/MWh.

De høye prisene i Sør-Norge kommer til tross for at fyllingsgraden i Norge er svært god for sesongen med 45,9 prosent i forrige uke, godt over medianen på 36,3 prosent, ifølge NVE.

Kamuflert av våtår
Våtåret 2020 sendte kraftprisene i Norden ned til det laveste nivået siden 1999, og maskerte dermed langt på vei effekten av at Nordlink-kabelen (1,4 GW) ble satt i drift på tampen av fjoråret.

Men med en mer normal hydrologisk balanse har det oppstått et klart prisskille mellom nord og sør i Norden, med til dels betydelig lavere priser i nord.

– Jeg tror det er noen hver som er tatt litt på senga av de skiftene man har sett i områdeprisstrukturen, sier Seland, som peker på at flaskehalser i nettet mellom Nord- og Sør-Sverige har bidratt til å forsterke forskjellene.

NSL-kabelen skal etter planen bygges ferdig i sommer og starte prøvedrift 1. oktober i år.

Varsler gode tider for vannkraftprodusentene
– Det ser mer lovende ut for eiere av vannkraftmagasiner i Sør-Norge enn det har gjort på lenge, sier senioranalytiker Olav Botnen i Volue Insight.

Han viser til at utenlandskablene har fått en større innvirkning på prisene etter hvert som hydrologien har normalisert seg.

– All vindkraftutbyggingen har gitt et strukturelt overskudd som har økt fra 30 til 45 TWh i Nord-Sverige (SE1 og SE2) de siste årene. Dette overskuddet er tidvis innestengt og gir vanligvis lavere priser enn i sør, sier Botnen.

I Sør-Norge og Sør-Sverige er man derimot mer avhengig av hydrologien. Med normal eller svakere enn normal hydrologi, får Sør-Norge en sterkere kobling mot kontinentale priser enn det man har sett tidligere i historien, påpeker Botnen.

Han understreker også at kraftprisforventingene i Tyskland er løftet til rundt 55 EUR/MWh på årsbasis som følge av historisk høye CO2-priser på over 44 EUR/t og en markant oppgang i gassprisene. I Storbritannia er kraftprisen for første kvartal 2022 cirka 78 EUR/MWh, blant annet på grunn av Storbritannias CO2-prisgulv som kommer på toppen av CO2-prisen i EU.

– Det er en «fata morgana» for norske kraftprodusenter med priser på over 70 EUR/MWh som de kan strekke seg etter. Det ligger heller ikke an til å bli begrensninger på overføringen til Storbritannia, slik det er på Tyskland-kabelen. Så det er klart at dette er definitivt noe å tenke på for de
aktørene som har flerårsmagasiner. Det gir incitamenter til å spare på vannet, særlig fordi man er forbi den hydrologiske problemstillingen man hadde i fjor, sier Botnen.

Mer trøbbel etter kjernekraftnedstengning
Analytiker Eylert Ellefsen i Energy Quantified sier at prisforskjellene i Norden har vært varslet i lengre tid som følge av den massive vindkraftutbyggingen i nord. Samtidig har Sør-Norge fått bedre forbindelser til kontinentet via flere kabler, mens Svenska Kraftnät sliter med overføringskapasiteten mellom Nord- og Sør-Sverige.

– Disse problemene har blitt ytterligere forsterket ved at Ringhals 1-reaktoren (881 MW) ble stengt ned ved nyttår. Så overføringsproblemene i Sverige er større enn tidligere, og dette bidrar til å skape større prisforskjeller i Norden, og er også med å på å gjøre NO2 til et høyprisområde i enda større grad enn før, sier Ellefsen.

Svenska Kraftnät har i det siste også redusert eksportkapasiteten til Sør-Norge på grunn av at uventet flyt fra Finland gjennom Sverige til Norge har skapt problemer for driften av nettet

Ellefsen peker også på at det har kommet på plass økt utvekslingskapasitet mellom Danmark og Tyskland, slik at koblingen mot kontinentet også har blitt forsterket den veien. I tillegg er NorNed-kabelen nå tilbake i drift etter å ha vært ute siden midten av januar på grunn av feil.

Statkraft ikke overrasket
Pressetalsmann Lars Magnus Günther i Statkraft, som er Norges største kraftprodusent, skriver i en epost at selskapet ikke er overrasket over de periodevis store prisforskjellene mellom nord og sør i Norden.

Dette skyldes i hovedsak den langvarige kuldeperioden i starten av året, der det ble satt tre forbruksrekorder i starten av 2021, samt et økende kraftoverskudd nord i Norge og Sverige, påpeker han.

Günther viser også til at det er begrenset overføringskapasitet mellom nord og sør, som i perioder med mye vind forsterker prisforskjellene.

Han peker også på at Nordlink-kabelen som kobler Sør-Norge mot Tyskland påvirker prisene.

– Med fortsatt økende kraftoverskudd i nord kan vi også i framtiden forvente perioder med store prisforskjeller nord og sør. Vi har imidlertid ingen kommentarer til hvordan vi disponerer vannet vårt i forhold til dette, skriver Günther.

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel bruker informasjonskapsler for å forbedre dette nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt godtar du bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler og vår personvernpolicy.