Montel Logo

    Velg ønsket språk:

  • * Tyrkisk utgave av Montel-Foreks krever separat prøvetilgang eller abonnement.

Lys

Technical maintainance

Montel Online is currently unavailable due to technical maintenance.

Frykter norsk vannkraft ikke vil regnes som «grønn»

KraftFornybartPolitikk

24 Nov 2020 09:50

Foto: Eco Energi

Foto: Eco Energi

Oslo

24 Nov 2020 09:50

(Montel) Det kan bli vanskeligere og dyrere for norske vannkraftprodusenter å skaffe kapital til oppgradering og utvidelse av vannkraftverk, hvis det siste endringstillegget til taksonomiforordningen i EU blir vedtatt, frykter Energi Norge.

I det siste endringsforslaget til forordningen stilles det en rekke detaljerte krav til vannkraften som kan føre til at store deler av norsk og svensk vannkraft ikke vil defineres som grønn. Bransjeforeningen Energiföretagen Sverige advarte mot konsekvensene forrige uke og i Norge er også bekymringen stor.

– Jeg tror det er en fare for at store deler av norsk vannkraft ikke vil defineres som grønn, men det avhenger av hvordan det tolkes. Uansett tror jeg det kan bidra til å skape usikkerhet, sier Eivind Heløe, direktør for fornybar og miljø i Energi Norge, til Montel.

– Det kan medføre mindre kapitaltilgang for våre medlemmer. Det meste av både oppgraderinger og utvidelser er lånefinansiert. I verste fall kan dette få store konsekvenser, fortsetter han.

Taksonomiforordningen er et klassifiseringssystem for hva som skal defineres som bærekraftig økonomisk aktivitet, og vil være viktig når EU skal tiltrekke seg nødvendige investeringer i det grønne skiftet. Det er foreslått at det skal publiseres juridisk bindende «grønne» og «brune» lister, der det som klassifiseres som grønne aktiviteter bidrar til å kutte klimagassutslipp, mens det som defineres som brune aktiviteter forårsaker skader på miljøet. 

Energi Norge har jobbet lenge med forordningen, særlig gjennom den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric, hvor de har frist til midten av desember for å levere sine innspill. 

– Det er ikke noe å lure på om vi er bekymret, for det er vi. Det kommer an på om det blir vedtatt, hvordan det skal tolkes og hvor detaljspesifikt det blir. Det er overraskende at de kom såpass hardt ut mot vannkraften nå, sier Heløe.

– Hva frykter dere mest ved forslaget?

– Generelt, hvis EU skal kreve at vannkraftprodusenter bruker taksonomien til å klassifisere hva som er brune og grønne anlegg, så tror jeg bevisbyrden vil ligge på oss. Vi vil jo stå fast ved at vannkraften er fornybar og per definisjon grønn. Den er også ekstremt energieffektiv, sier Heløe.

Han legger til at det kan bli metodisk krevende for kraftprodusenter hvis taksonomien er veldig strengt regulert.

– Jeg tror det vil virke veldig forvirrende for finansinstitusjoner som sitter et steg unna og skal finansiere dette. Vi er redde for at det vil skape en frykt blant dem for å investere i noe vi alle er for, nemlig mer fornybar energi. 

Heløe mener det skal gode grunner til for å innføre en taksonomi som er strengere enn vanndirektivet.

– Vi mener at vanndirektivet er et strengt og godt regelverk som bør være tilstrekkelig. Men det er et stort tolkningsrom her og ganske mange ulike grader av detaljstyring man kan tenke seg i verste fall, sier han.

Annen oppfatning på kontinentet
Heløe mener det er en annen oppfatning av vannkraft på kontinentet enn det er i Norden, og at særlig Norge og Sverige har interesse av at forslaget ikke blir vedtatt i sin nåværende form.

– Dette er en norsk kjernevirksomhet og en svensk kjernevirksomhet, og jeg tror at det kan være greit at norske myndigheter kommer på banen og stokker bena med sammen med svenskene.

Fortum, Vattenfall og Uniper advarte nylig i en kronikk i Svenska Dagbladet mot forslaget og mener den svenske regjeringen raskt må handle for at den kommende taksonomiforordningen ikke skal slå beina under den svenske energiforsyningen og klimaomstillingen. 

Heløe påpeker at mye av vannkraften på kontinentet består av veldig gamle anlegg, som åpenbart har hatt en negativ effekt på den økologiske tilstanden i mange vassdrag.

– At det er en oppfatning av vannkraften på kontinentet som ikke er preget av standarden vi har på anleggene her i Norge, tror jeg vi ikke skal være i tvil om. Måten vannkraften drives på i Norge, Sverige og for eksempel Østerrike har en helt annen standard og bærekraft enn de forsøker å adressere, sier han.

Forslaget skal behandles av Kommisjonen, og det skal etter planen publiseres en juridisk bindende «grønn liste» innen utgangen av 2020, ifølge Stortinget. 

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel bruker informasjonskapsler for å forbedre dette nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt godtar du bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler og vår personvernpolicy.