Montel Logo

    Velg ønsket språk:

  • * Tyrkisk utgave av Montel-Foreks krever separat prøvetilgang eller abonnement.

Lys

Technical maintainance

Montel Online is currently unavailable due to technical maintenance.

Statnett: 70%-regelen kan gi forbrukerne økte kostnader

Kraft

22 Sept 2020 09:15

Foto: Statnett

Foto: Statnett

Oslo

22 Sept 2020 09:15

(Montel) EUs regelverk om at minst 70 prosent av kapasiteten på utenlandskabler skal utnyttes, kan paradoksalt nok føre til dårligere driftssikkerhet og høyere kostnader for forbrukerne, advarer Statnett.

Advarselen kommer i Statnetts høringssvar til Ren Energi-pakken i regi av Olje- og energidepartementet.

Der viser Statnett til at i Ren Energi-pakken er det krav om at systemoperatører (TSOer) ikke kan begrense kapasitet for grensehandel for å redusere interne flaskehalser, blant annet for å sikre høyest mulig kapasitet til markedet og øke mulighetene til å bygge ut mer fornybar kraft.

Dette har i praktisk politikk fått utslag i at TSOene maksimalt kan begrense kapasiteten på forbindelser mellom budområdene med 30 prosent, slik at minst 70 prosent skal stilles til rådighet til markedet. Det er innført unntaksregler, og kravet til 70 prosent vil først få full effekt fra 2026.

Statnett er likevel bekymret for hvilke utslag 70 prosent-regelen kan gi.

– Når kravene til kapasitet anses som oppfylt ved 70 prosent utnyttelse gir det en mer statisk tilnærming, som over tid kan begrense utnyttelsen av nettet. Konsekvensene av den nye 70 prosent-regelen kan bli økt regulering i driftsfasen som igjen kan redusere driftssikkerheten og øke kostnadene for forbrukerne, advarer Statnett.

Statnett understreker også viktigheten av at systemoperatøren fortsatt kan bruke prisområder for å sikre best mulig utnyttelse av nettet, selv om praksisen er omstridt blant mange aktører i det nordiske kraftmarkedet.

Vil ha opp tempoet
Ren Energipakken, eller den fjerde energimarkedspakken, er allerede vedtatt i EU, så den norske høringsrunden er dermed av mindre betydning.

En rekke aktører, både Statnett, Statkraft, Energi Norge og Nodes understreker viktigheten av at Ren Energi-pakken raskt blir implementert i norsk rett, slik at man unngår det ti år lange etterslepet som den tredje energimarkedspakken fra EU ble utsatt for før det ble en del av EØS-avtalen og norsk rett høsten i fjor.

– Statkraft er som stor investor og markedsaktør generelt bekymret for den tid det tar å gjennomføre EØS-relevant regelverk i Norge. Dette skaper utfordringer for oss, og den norske fornybarbransjen. Norske selskaper har som kjent store ambisjoner som følge av energiomstillingen i Europa.  Det er i den forbindelse ønskelig med rammebetingelser i Norge som er mest mulig lik det vi møter i de øvrige nordiske land og i sentrale europeiske land, skriver Statkraft.

Den samme beskjeden kommer fra Statnett.

– Ettersom regelverket og system- og markedsløsningene blir mer harmonisert og integrert, samt stadig utvikles raskere, opplever Statnett økende utfordringer knyttet til tidsetterslepet mellom vedtatt europeisk regelverk og EØS- implementering. Vi ber derfor om at dette sentrale regelverket prioriteres i den videre EØS-prosessen, slik at norske interesser kan ivaretas gjennom likebehandling og tilstrekkelig innflytelse i utviklingen av det nordiske og europeiske kraftsystemet, skriver Statnett.

Også Nodes, som opererer en markedsplass for fysisk handel av fleksible energiressurser, peker på tidsbruken.

– Nodes er opptatt av rask norsk implementering av EUs Ren Energi-pakke. Markedsregelverket, som denne høringen omfatter, er av høy viktighet da dette vil skape regulatorisk forutsigbarhet og nye forretningsmuligheter for norske aktører i kraftbransjen. For Nodes er det viktig at OED prioriterer dette arbeidet høyt, skriver Nodes.

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel bruker informasjonskapsler for å forbedre dette nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt godtar du bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler og vår personvernpolicy.