Montel Logo

    Velg ønsket språk:

  • * Tyrkisk utgave av Montel-Foreks krever separat prøvetilgang eller abonnement.

Lys

Technical maintenance

All Montel services are currently unavailable due to planned technical maintenance.

Varanger Kraft vil klage inn Raggovidda-avslag til OED

07 Jul 2020 11:40

Foto: Bjarne Riesto

Foto: Bjarne Riesto

07 Jul 2020 11:40

(Montel) Varanger Kraft er skuffet og overrasket over at NVE mandag sa nei til å forlenge fristen til vindparken Raggovidda trinn tre (103 MW), og vil anke avslaget til Olje- og energidepartementet (OED).

– Vi har mer enn nok risiko i å drive energiinnovasjon i vårt område av landet. Vi hadde ikke forventet at konsesjonsgiver skulle påføre oss enda mer, sier direktør Stein Mathisen i Varanger Kraft i en uttalelse. 

NVE varslet i november i et brev til konsesjonærene at det ikke ville gis fristforlengelse til vindkraftkonsesjoner etter 2021, og har de siste dagene gitt avslag på fristforlengelse til fem vindkraftverk, deriblant Varanger Krafts Raggovidda trinn tre i Berlevåg kommune. 

Varanger Kraft har en konsesjon på 200 MW, men på grunn av begrensninger i nettet har utbyggingen blitt delt opp i tre trinn. Trinn en er ferdig utbygd, mens trinn to er under bygging og skal være i drift høsten 2021. 

Selskapet skriver at det i samarbeid NVE har organisert utbyggingen i tre trinn, som følger tempoet til statlig utbygging av nettkapasitet og utvikling av storskala hydrogenproduksjon basert på vindkraft.

«Det er vanskelig å akseptere at konsesjonsgiver ikke kunne innvilge fristforlengelse på siste trinn når vi endelig, etter over 10 års arbeid, kan se en sluttdato for utbygging av hele vindkraftkonsesjonen,» skriver Varanger Kraft.

Det meste av ekstern risiko som kunne stoppet utbyggingen av prosjektet er nå avklart, ifølge selskapet, som viser til at Statnett nå er i gang med konsesjonssøknad for utbygging av overføringskapasitet i transmisjonsnettet.

Varanger Kraft samarbeider med industrielle aktører for utvikling av hydrogen- og ammoniakkproduksjon basert på vindkraft. Utbyggingen av trinn 3 vil igangsettes så snart storskala hydrogenproduksjon er besluttet utbygget, ifølge selskapet.

– Politisk våkenhet
– Vi vil selvsagt anke beslutningen og henstiller til politisk våkenhet. Nordområdenes rolle i det «grønne skiftet» har det lenge vært fokus på, og initiativ for industri- og næringsutvikling har vi blitt både oppfordret til og utfordret på av myndighetene. Når det endelig ser ut til at jobbingen og initiativene bærer frukter, blir vi hindret av nettopp myndighetene. Derfor bør dette avslaget håndteres politisk – høyt oppe, sier Mathisen i uttalelsen.

NVE opplyste i brevet til konsesjonærene at dersom anleggene ikke er bygget innen fristen må det søkes om ny konsesjon med oppdaterte utredninger, dersom de vil gå videre med prosjektet.

Varanger Kraft mener det kunne blitt stilt krav om betinget fristforlengelse, noe som ville fjernet mye av usikkerheten for selskapet.

«Riktignok kan vi starte en ny konsesjonsprosess for utbygging av siste trinn, men slike prosesser vil påføre oss enda mer risiko og tap av verdifull tid i utviklingsarbeidet vårt,» skriver selskapet.

Varanger Kraft legger til at det respekterer Stortingets vedtak om en mer restriktiv forvaltning av fristforlengelser på ikke utbygde vindkraftkonsesjoner, men «etterlyser en mer saklig og grundig vurdering av grunnlaget NVE har brukt for å ikke imøtekomme vår søknad under de spesielle forhold vi har belyst i søknaden». 

Statkraft fikk fredag avslag på fristforlengelse for vindkraftverkene Kvinesheia (60 MW) og Remmafjellet (130 MW), og har tidligere tatt til orde for at det må komme på plass en prosess som kan håndtere prosjektene som omfattes av praksisendringen til NVE. 

Vindkraftforeningen Norwea mener NVE fortsatt må kunne forlenge vindkraftkonsesjoner utover 2021, dersom det er gode grunner til at arbeidet blir forsinket.

Raggovidda er det vindkraftverket med høyest brukstid i Norge, på grunn av gode vindforhold i Finnmark. I 2018 var brukstiden på 4.136 fullasttimer mens gjennomsnittet var 2.856, ifølge NVEs oversikt. 

Varanger Kraft fikk i mai 2019 fornyet anleggskonsesjon på drift og utbygging av Raggovidda vindkraftverk, gjennom datterselskapene Varanger Kraft Vind og Varanger Kraft Hydrogen.
 

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel bruker informasjonskapsler for å forbedre dette nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt godtar du bruken av informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler og vår personvernpolicy.