Montel Logo

    Select your prefered language:

  • * Turkish edition by Montel-Foreks requires separate trial access or subscription.

Light

TECHNICAL DIFFICULTIES

Login to Montel Online is currently not available. We apologize for the inconvenience and are working to solve the problem.

Oslo kommune anker Hafslund-skjønnet

Power

12 Mar 2019 08:59

Montel article image

Oslo

12 Mar 2019 08:59

(Montel) Oslo kommune har bestemt seg for å anke skjønnsvurderingen av verdien av de tvangsinnløste Hafslund-aksjene, som ble satt 52 prosent høyere enn det som var tilbudet fra Oslo og Fortum.

Styreleder i Oslo Energi Holding, Anders Berg, bekrefter overfor Montel at saken ble anket innen fristen, som gikk ut i går.

Berg ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer på det nåværende tidspunkt, men viser til byrådslederen, og legger til at mer informasjon vil legges ut på Oslo kommunes nettsider om kort tid.

Det var 11. februar i år at Oslo tingrett kom frem til at verdien på Hafslund-aksjene burde være 147,13 kroner, noe som var langt over prisen på 96,76 kroner som ble tilbudt av Oslo og Fortum, i forbindelse med at Hafslund ble slaktet.

I transaksjonen kjøpte Fortum sluttbrukervirksomheten til Hafslund, mens Hafslunds nett- og kraftproduksjonsvirksomhet ble fusjonert med Eco Energi, og kom 100 prosent under Oslo kommunes kontroll.

Men tilbudet på 96,76 kroner var altfor lavt, ifølge det daværende Hafslund-styret med styreleder Birger Magnus i spissen, som anbefalte minoritetsaksjonærene å takke nei til tilbudet og få et rettslig skjønn.
Heller ikke konsernsjef Finn Bjørn Ruyter takket ja til tilbudet.

Da skjønnet fra tingretten forelå, ble det altså klart at Oslo kommune hadde gått på en solid smell, og måtte betale de resterende aksjonærene rundt en milliard kroner ekstra.

– Vårt heleide selskap, Oslo Energi Holding har begjært overskjønn i saken. Begrunnelsen for begjæringen er at vi mener at skjønnsretten har lagt feil premisser til grunn for verdsettelse av Hafslund-aksjen. Det er særlig verdsettelsen av Hafslund Produksjon, Hafslund Marked og Hafslund Varme vi mener er basert på gale forutsetninger og som medfører at aksjen prises feil, sier byråd for eierskap i Oslo kommune, Marthe Scharning Lund (Ap), i en kommentar til Montel.

– Jeg er opptatt av at Oslo kommune skal opptre ryddig og skikkelig overfor minoritetsaksjonærene. Samtidig er det også viktig for byrådet å ta vare på verdiene til innbyggerne i Oslo. Vi mener skjønnsretten tar feil i sin dom og det gir en aksjepris som vi mener er for høy. Da riktig å få vurdert dette på nytt, tilføyer hun.

KLP var størst av småaksjonærene med en post på rundt 5 prosent, og avgjørelsen fra tingretten gjorde at posten steg med 472 millioner kroner i verdi.

– Vi sa fra start at vi syntes prisen var for lav, og det var vi ikke alene om, sa KLPs Harald Koch-Hagen til Montel da skjønnet fra Oslo tingrett forelå.

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel uses cookies to improve this website. By continuing to use our website you agree to our use of cookies. Read more about cookies and our privacy policy.