Montel Logo

    Select your prefered language:

  • * Turkish edition by Montel-Foreks requires separate trial access or subscription.

Light

Technical maintenance

All Montel services are currently unavailable due to planned technical maintenance.

Green Power Denmark sterkt kritisk til EUs markedsreform

Electricity

24 Jan 2023 09:04

Montel article image

Foto: Shutterstock.com

24 Jan 2023 09:04

(Montel) Den danske bransjeorganisasjonen Green Power Denmark er sterkt kritisk til EUs plan for reform av energimarkedet, som ble sendt på høring i går, og advarer mot manglende konsekvensanalyse og forhastede prosesser.  

– Hele prosessen er sterkt problematisk. Man er i gang med å lage omfattende endringer av energimarkedet som kan ha store implikasjoner for nåværende og nye aktører på markedet, sier avdelingssjef Jacob Klivager i Green Power Denmark, i en pressemelding.  

Forslaget fra EU-kommisjonen består av en rekke spørsmål og vurderinger rundt hvordan man kan skille de kortsiktige svingningene i energimarkedet fra den prisen forbrukeren må betale, og høringen er satt til å vare i tre uker, med frist 13. februar. 

Bransjeorganisasjonen er skeptisk til at kommisjonen har valgt å sette en så kort frist til å undersøke endringer i en 20 år gammel markedsmodell, særlig siden den tidligere varslede konsekvensanalysen er blitt droppet.  

 – I stedet for å analysere konsekvensene legger EU-kommisjonen opp til at markedet på rekordtid skal kunne vurdere betydningen av de mange forslåtte endringene. Det fremstår nærmest som ugjennomtenkt hastelovgivning, ikke en veloverveid reform av markedet, sier Klivager.  

 Han understreker at de høye prisene sender et signal til forbrukerne om å bruke mindre strøm, og mener det ikke er behov for å endre de grunnleggende reglene i energimarkedet. I stedet bør man fokusere på å bygge ut mer fornybar energi for å begrense Europas avhengighet av fossile energikilder, sier han.

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel uses cookies to improve this website. By continuing to use our website you agree to our use of cookies. Read more about cookies and our privacy policy.