Montel Logo

    Select your prefered language:

  • * Turkish edition by Montel-Foreks requires separate trial access or subscription.

Light

Technical maintenance

All Montel services are currently unavailable due to planned technical maintenance.

Aasland: Begrensning av eksporten kan skje fra nyttår

Electricity

19 Sept 2022 09:08

Montel article image

Foto: Statnett

19 Sept 2022 09:08

(Montel) Reguleringsmekanismen for begrensning av norsk krafteksport skal stå klar i løpet av høsten for innføring fra nyttår, ifølge olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

– Vi skal være ferdige med den i løpet av høsten slik at vi kan ha den i funksjon når vi passerer årsskiftet, sa Aasland på en presse-briefing mandag formiddag. 

Departementet jobber nå sammen med NVE for å finne ut hva riktig innslagspunkt for å begrense eksporten vil være, og ministeren er klar på at en eventuell eksportbegrensning er viktig for å sikre forsyningssikkerheten. 

– Vi blir omgitt av mer og mer uregulerbar kraft, vannkraftens kvalitet blir viktigere, og det er desto viktigere å også skjerme den i forhold til unormale eller veldig anstrengte situasjoner, sa han.

Ikke i strid med EØS

Aasland holder fast ved at det ikke er i strid med hverken EU eller EØS-regler å sette begrensninger i eksporten, selv om regjeringens forslag har møtt skarp kritikk fra de andre nordiske systemoperatørene, som har bedt Norge om å droppe planene om å innføre begrensninger i eksporten.

– Det er når vi kommer i en situasjon der magasinene blir anstrengt gjennom at vi har en lav eller svært lav magasinfylling, at det blir begrensninger i eksporten. Dette er ikke i strid med EU- og EØS-regler, det er å ivareta forsyningssikkerheten i en helt spesiell situasjon, fremholdt Aasland. 

Energiministeren mener at det at Norge begrenser sin eksport av vannkraft for å sikre forsyning, må stilles på lik linje med at EU har spart på gassen for å fylle opp sine gasslagre.

– Norge gjør gjennom en sånn type ordning ikke annet enn det EU har gjort når de bygger opp sine gasslagre. Gassen de bygger lagrene med nå kunne vært brukt til gasskraftproduksjon og dempet prisene nå, men EU har helt rettmessig gjort slik at de har spart på gassen, fylt opp gasslagrene sine for å sikre sin egen forsyningssikkerhet, sa Aasland. 

– Vi har et vannkraftbasert system og gjør det samme gjennom at vi også ønsker en mekanisme som gjør at når vi kommer i veldig spesielle tilfeller, at vi kan ivareta forsyningssikkerheten, fortsatte han. 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE slo på sin side fast i en utreding til OED at EØS-avtalen legger begrensninger på Norges handlingsrom for å redusere krafteksporten. 

Analysesjef Marcus Ferdinand i Greenfact karakteriserte i august en kutt i kabelkapasiteten som en livsfarlig vei å gå, mens EU-kommisjonen har advart Norge om at Norge ikke har rett til å begrense krafteksporten.

Statnett- og Statkraft-toppsjefene har også gått hardt ut mot forslaget.

 

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel uses cookies to improve this website. By continuing to use our website you agree to our use of cookies. Read more about cookies and our privacy policy.