Montel Logo

    Select your prefered language:

  • * Turkish edition by Montel-Foreks requires separate trial access or subscription.

Light

Technical maintainance

Montel Online is currently unavailable due to technical maintenance.

Aasland: Eksporten skal begrenses ved lav magasinfylling

PowerPolicy

04 Aug 2022 12:29

Norwegian energy minister Terje Aasland. Photo: Arbeiderpartiet

Norwegian energy minister Terje Aasland. Photo: Arbeiderpartiet

Oslo

04 Aug 2022 12:29

(Montel) Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier at krafteksporten fra Norge skal begrenses når magasinfyllingen faller under et visst nivå. Men han avviser å ha mistet troen på at kraftmarkedet kan ordne opp selv.

– Tiden vi befinner oss i er litt unormal, vi har ikke sett den situasjonen tidligere. Samtidig ser vi at tilsvarende situasjoner kan komme i årene fremover. Derfor vil vi trygge forsyningssikkerheten også i tilsvarende situasjoner i ettertiden. Det er vårt ansvar, sier Aasland til Montel.

Aasland sier at han vurderer konkrete tiltak som vil begrense krafteksporten når forsyningssikkerheten er truet.

– Ved kritisk lav fyllingsgrad, der magasinfyllingen faller betydelig under normalen, så er det i utgangspunktet fyllingen som må prioriteres. Vi vil derfor se på tiltak som begrenser eksporten i situasjoner hvor magasinfyllingen blir veldig lav eller kritisk lav. Da er det nasjonalt innenlandsk forbruk som skal sikres i kraftsystemet vårt, sier Aasland.

Han understreker at det er Statnett som bestemmer kapasiteten på kabelforbindelsene med utlandet.

– En mulig løsning vi nå jobber med, er at når fyllingsgraden i spesielt flerårsmagasinene går under normalsituasjonen for årstiden, så begrenses eksporten, utdyper Aasland.

Olje- og energiministeren viser til at Norge har rundt 1.800 magasiner, hvor flere av disse er flerårsmagasiner, og at alle har ulike egenskaper. Derfor må det lages et sett med tekniske spesifikasjoner som rammer inn disse begrensingene med den detaljeringsgraden som er nødvendig.

– Hvor sterke eksportbegrensninger vil det da komme på kablene?

– Det må vi ha tekniske beregninger på, og det vil avhenge av behovet for å trygge norsk forsyningssikkerhet. Kraftsystemet er et sinnrikt system, så vi må få gode og gjennomarbeidede løsninger på detaljene i dette. Men innrammingen er veldig tydelig, sier Aasland.

– Vil begrensningene gjelde alle land som Norge har forbindelser til?

– Det er ett av spørsmålene som må avklares. Vi skal ikke kutte ut energisamarbeidet med Europa, både for stabiliteten totalt sett i kraftsystemet, og også for våre muligheter for import, i tillegg til at vi skal kunne bidra med eksport når forsyningssikkerheten er god. Poenget er ikke å strupe eksport fordi prisen er høy, men sette forsyningssikkerheten i høysetet, og ivareta vannkraftens kvaliteter i det norske systemet.

Mener grepet speiler det EU gjør
– Hvordan tror du dette vil bli tatt imot i utlandet?

– De bør være veldig opptatt av det, for hvis vi går tom for vann, så har vi ingen ting å bidra med, sier Aasland.

Han mener at dette grepet likner på det EU har gjort med sin gassforsyning, der man fyller lagrene før vinteren og dermed begrenser bruken av gass nå, noe som løfter kraftprisene.

– Sånn sett blir det mindre kraftimport til Norge nå, på grunn av den håndteringen man gjør ute. Det er en gjensidighet i dette. Det er nasjonalstatens ansvar å sikre forsyningssikkerheten. Så det er vårt ansvar å bidra til at vi har nok vann, sier Aasland.

– Har du diskutert dette grepet med EU?

– Vår oppgave er å sørge at vi har forsyningssikkerhet i Norge. Det er det vi nå har konsentrert oss om. Det er helt legitimt, det er et statlig anliggende og et statlig ansvar, mener Aasland.

Usikkert når det kommer
– Når kan dette tre i kraft?

– Når jeg er helt trygg på ordningen, vil jeg presentere innrammingen. Så må Statnett og NVE jobbe med detaljene. Tidspunktet må jeg komme tilbake til, men jeg ønsker at det trer i kraft så fort som overhodet mulig.

– Dette er en dramatisk intervenering i kraftmarkedet?

– Det er ikke dramatisk. Det er et system som gjør at vi sikrer forsyningssikkerheten i Norge, og jeg tror at alle som er involvert i dette, det være seg Statnett, produsenter og vanlige folk, er opptatt av at vi opprettholder forsyningssikkerheten på en god måte.

– Vi gjør ikke dette av proteksjonistiske hensyn, men for å sikre vannkraftens kvalitet, fortsetter Aasland.

– Dette vitner om at du ikke har tillitt til at kraftmarkedet kan ordne opp i utfordringen selv?

– Jeg er opptatt av at vi legger en ramme som gjør at vi har kontroll på forsyningssikkerheten i Norge, og at vi har en ordning som ikke begrenser vannkraftens fleksibilitet. Kvaliteten til vannkraften, og den fleksibiliteten den har vil være fullt ut intakt. Men eksporten vil eventuelt begrenses noe hvis vi har en unormal situasjon, sier Aasland.

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel uses cookies to improve this website. By continuing to use our website you agree to our use of cookies. Read more about cookies and our privacy policy.