Montel Logo

    Select your prefered language:

  • * Turkish edition by Montel-Foreks requires separate trial access or subscription.

Light

Technical maintainance

Montel Online is currently unavailable due to technical maintenance.

EY /Tecer: Yenilenebilir enerjide domino etkisi olabilir

Power

04 Aug 2022 10:31

Montel article image

Istanbul

04 Aug 2022 10:31

(Montel-Foreks) Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi EY, 59. Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksi (RECAI 59), gelişen teknolojiler ve yeşil yakıtların, gaza olan küresel bağımlılığı azaltmada anahtar olacağını gösteriyor. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına y...…

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel uses cookies to improve this website. By continuing to use our website you agree to our use of cookies. Read more about cookies and our privacy policy.