Montel Logo

    Select your prefered language:

  • * Turkish edition by Montel-Foreks requires separate trial access or subscription.

Light

TECHNICAL DIFFICULTIES

Login to Montel Online is currently not available. We apologize for the inconvenience and are working to solve the problem.

Bru legger frem energimeldingen 11. juni

PowerPolicy

06 May 2021 13:02

Foto: Stortinget

Foto: Stortinget

Oslo

06 May 2021 13:02

(Montel) Olje- og energiminister Tina Bru vil legge frem den varslede energimeldingen fredag 11. juni, ifølge Olje- og energidepartementet.

Stortingsmeldingen skal ta for seg mulighetene for langsiktig verdiskapning fra norske energiressurser, og den tar for seg både olje- og gassektoren, og fornybarsektoren.

– Viktige temaer i meldingen vil være kraftsystemet på land, elektrifisering, og fremtidsrettede næringer som havvind, karbonfangst- og lagring og utvinning av havbunnsmineraler. I tillegg blir utvikling av norsk petroleumsnæring i lys av klimamål, herunder anmodningsvedtaket om femti prosent reduksjon av utslippene fra olje- og gassvirksomheten innen 2030 sentralt. Meldingen vil også inkludere et veikart for hydrogen, heter det i en melding fra OED torsdag.

Den svært etterspurte veilederen for havvindutbygging på norsk sokkel vil komme samtidig som energimeldingen, slik OED varslet i februar.

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel uses cookies to improve this website. By continuing to use our website you agree to our use of cookies. Read more about cookies and our privacy policy.