Montel Logo

    Select your prefered language:

  • * Turkish edition by Montel-Foreks requires separate trial access or subscription.

Light

TECHNICAL DIFFICULTIES

Login to Montel Online is currently not available. We apologize for the inconvenience and are working to solve the problem.

Norsk Industri frykter økt CO2-avgift kan gi industridød

Power

22 Jan 2021 07:25

Foto: Bjørn Leirvik/CElsa

Foto: Bjørn Leirvik/CElsa

Oslo

22 Jan 2021 07:25

(Montel) Norsk Industri er svært bekymret for effektene av en kraftig økning i CO2-avgiften og frykter at noen bedrifter ikke vil overleve en avgiftsøkning til 2.000 kroner tonnet.

– Klimaplanen legger opp til omfattende utslippskutt i alle sektorer basert på grønn omstilling. Dette er i tråd med industriens egne mål om utslippskutt med økning i verdiskapingen. Vi er imidlertid sterkt bekymret for avgiftssatsene som regjeringen varsler for ikke-kvotepliktig industri, sier direktør Ola Børge Yttredal til Montel.

Han viser til at industribedrifter med lavt effektbehov er skjermet fra EUs kvotesystem fordi de i mindre grad er i stand til å bære kostnadsbyrden klimakvotene utgjør, og at i mange EU-land betaler ikke-kvotepliktig industri for utslippene.

Yttredal peker videre på at regjeringen har foreslått å øke CO2-avgften fra dagens 590 kroner tonnet til 2.000 kroner i 2030. Til sammenlikning har dagens CO2-kvotepris passert 300 kroner tonnet. I stortingsmeldingen legges det til grunn denne trolig vil øke til et sted mellom 450 kroner og 900 kroner tonnet i 2030.

– Et slikt scenario vil gi ikke-kvotepliktig eksportindustri i Norge en så stor konkurranseulempe at vi frykter at virksomhetene ikke vil overleve, advarer Yttredal, og slår fast at en slik utvikling må unngås.

Ytterdal viser til at for eksempel i mineralogisk og metallurgisk industri er noen selskaper i EUs kvoteregime, mens andre er i ikke-kvotepliktig sektor. Poenget for Norsk Industri er at ikke-kvotepliktig industri i Norge ikke må ende opp med å betale en særnorsk, høy CO2-avgift som langt overstiger CO2-kvoteprisen.

Vil ha kutt-avtaler
Norsk Industri vil derfor foreslå overfor Stortinget at det tas i bruk avtalebaserte løsninger som sikrer reduserte utslipp til avtalte tidspunkt.

– Dette betyr at ikke-kvotepliktig eksportindustri vil forplikte seg til konkrete utslippsreduksjoner over tid, kombinert med at CO2-avgiften trappes opp til å følge kvoteprisen, men heller ikke overstiger denne, sier Ytterdal.

Han mener dette vil gi reelle utslippskutt samtidig som industrien bevarer sin konkurranseevne og kan bruke overskudd på reell klimaomstilling i stedet for å bare betale avgifter.

Etterlyser likebehandling
For den kvotepliktige sektoren mener Norsk Industri at EUs kvotesystem er det rette virkemiddelet.

– Men det er uheldig at det er etablert et kunstig skille mellom kvotepliktig sektor og ikke kvotepliktig sektor med tanke på støtte til klimatiltak i industrien, sier Ytterdal.

Han mener dette særlig vises i det nye mandatet til Enova.

– Industriens klimagassutslipp kommer i hovedsak fra kvotepliktige virksomheter. Da må Enova likebehandle støtte til reduksjon i kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp for å være relevant, mener Ytterdal.

– Det vi trenger frem mot 2030 er en klimapolitikk som er styringseffektiv, det vil si avtalebaserte løsninger som sikrer reduserte utslipp til avtalte tidspunkt, sier han.

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel uses cookies to improve this website. By continuing to use our website you agree to our use of cookies. Read more about cookies and our privacy policy.