Montel Logo

    Select your prefered language:

  • * Turkish edition by Montel-Foreks requires separate trial access or subscription.

Light

TECHNICAL DIFFICULTIES

Login to Montel Online is currently not available. We apologize for the inconvenience and are working to solve the problem.

Avbryter effekthöjning av Forsmark 1

Power

27 Mar 2020 06:58

Foto: Vattenfall

Foto: Vattenfall

Stockholm

27 Mar 2020 06:58

(Montel) Forsmark har beslutat att inte genomföra den uppgradering av reaktor 1 från 986 MW till 1.110 MW som planerades vid  underhållsstoppet år 2021, bekräftar kärnkraftsoperatören för Montel.

Bolaget hänvisar till att Svenska Kraftnät motsatt sig effekthöjningen, eftersom det skulle påverka driftssäkerheten i elsystemet negativt - en bild som Forsmark inte delat. I januari gav Förvaltningsrätten stöd till Svenska Kraftnäts linje.

”Med utgångspunkt från utfallet i Förvaltningsrätten och Svenska Kraftnäts ställningstagande, i kombination med eventuella tillkommande anläggningsåtgärder, gör vi i dag bedömningen att ett införande år 2021 inte är rimligt”, skriver kommunikationschef Josef Nylén till Montel.

Han tillägger att det kan bli aktuellt att genomföra effekthöjningen vid ett senare tillfälle, men att ingen tidpunkt är beslutad. 

Någon planerad effekthöjning vid Forsmarks övriga två reaktorer föreligger inte.

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel uses cookies to improve this website. By continuing to use our website you agree to our use of cookies. Read more about cookies and our privacy policy.